Vallby Brogård 4:18 (Vallby Storbrogård)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1987.

PDF: Vallby Brogård 4:18

Socken: Heda

Period: 1800-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Heda 1987 och Östergötlands länsmuseum

2014