Hembygden 2 (Ödeshög Klockaregård 3:68) (Södra Vägen 55) (Alpen)

Från byggnadsinventering utförd av länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Hembygden 2 (Alpen)

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

562