Korpskyllern 1 och 7 (Ödeshög Klockaregård (3:3)(3:15)(3:16) (Mjölbyvägen 40) (Olivelund)

Från byggnadsinventering utförd av länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Korpskyllern 1 och 7 (Olivelund)

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

939