Ödeshög Gästgivaregård 4:10 (Bryggarevägen 2. "Karlsnäs")

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum