Ödeshögs Södergård 8:5 Malmatorpet

Ödeshögs Södergård 8:5 Malmatorpet
Se bifogat dokument för uppgifter om personer etc.

Visa avancerad karta.

PDF: Ödeshögs Södergård 8:5 Malmatorpet - torp nr 65

Socken: Ödeshög

Perioder: 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Soldattorp)

Taggar: Ödeshögs Södergård

Källa: Torpinventering Ödeshögs by 2006

2371