Rosen 7 (Ödeshög Riddaregård 1:98) (Storgatan 38) (Liljenberga)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Liljenberga

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

1306