Åby Ö Holmen Skattegård 1:1, Åby Munkegård 7:1

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1987.

PDF: Åby Ö Holmen Skattegård 1:1, Åby Munkegård 7:1

Socken: Stora Åby

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Stora Åby 1987 och Östergötlands länsmuseum

2168