Hästholmen Hallegården 4:14 "Götalund" (Hamngatan 25) "Gröna huset"

Material från Cirkeln för "Lokalhistoria i Hästholmen"

PDF: "Gröna huset"

Socken: Västra Tollstad

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källa: Cirkeln för "Lokalhistoria i Hästholmen"

684