Trehörna 1:26

Från kyrkomiljöinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1979.

PDF: Trehörna 1:26

Socken: Trehörna

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering)

Källor: Kyrkomiljöinventering Trehörna 1979 och Östergötlands länsmuseum

1931