Ödeshög Gästgivaregård 4:11 (Kvarngatan 1 "Ekeborg")

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Ekeborg

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

2201