Ödeshög Gästgivaregård 4:24 (Kvarngatan 2 "Ängsnäs")

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Ängsnäs

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

2206