Ödeshög Gästgivaregård 4:27 (Nygatan 15 "Björkhamra")

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Björkhamra

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

2207