Ödeshög Gästgivaregård 4:38 (Kv. Lejonet) (Nygatan 2)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Nygatan 2

Socken: Ödeshög

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

2209