Ödeshög Klockaregård 3:42 (Mjölbyvägen 14)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Ödeshög Klockaregård 3:42

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

2217