Cafe Lovisa

Lovisas Konditori. Personalen hos Lovisa Johansson, hon sitter i mitten på kortet. 2a från vänster Karin Oskarsson.
Längst till höger sitter hennes fosterdotter, Axelina (Axa) Gustafsson. Hon drev konditoriet vidare under några år. Hon bedrev senare Axas Pappershandel. Senare blev det konditori igen med musik och bokcafé. Det drivs gemensamt av kyrkliga församlingar.

Socken: Ödeshög

Period: 1920-tal

Kategorier: Näring och Personer

Källa: Mona Söderbäck

ocr