Café Lovisa

Stående från vänster Emil Liljegren, Ellen och Sigvard Bergendahl.

Socken: Ödeshög

Period: 1970-tal

Kategorier: Personer och Byggnader (Serveringslokal)

Källa: Eino Liljegren