Carl Enoch Säf Ring

Artiklar:
Lilltorpet Rosenhall
Spången Åtorpet

Socken: Svanshals

Period: 1700-tal