Carl Thure Stark

Carl Thure Stark föddes 27 augusti 1897 i Rök.
Han kom från Trehörna den 25 maj 1928 med hustrun Margareta Viola Karlsson och sonen Carl Harald, född 1 april 1924 i Trehörna.
Carl Thures hustru flyttade till Västerlösa 24 november 1938 och han skaffade sig då en hushållerska vid namn Sigrid Matilda Johansson, född 6 april 1900.
De flyttade till Jonstorp Göjeryd år 1944.

Relaterade personer:
Margareta Viola Karlsson (Född: 1907-04-13)

Artiklar:
Bomhult 1/28

Socken: Rök

Period: 1900-tal

Taggar: Bomhult

Källa: Röks torpinventeringscirkel år 1997