Carlströms Café och Konditori, Ödeshög

Från Carlströms Café och Konditori.

Från höger Makarna Carlström, nr 3 Gerda Kroon, nr 4 Greta Danielsson (gift Knutsson).

Framför bordet dottern Anna-Lisa Carlström, från 1915 gift Jessien.

Rut Carlström 1893-1948 Maken 1884-1924

1912-1916 Rut Carlström drev kafé i Gideon Karlssons fastighet vid torget (då ägd av Karl Krus)
1916-1929 Drev kafé på Riddaregatan (Grensta) Fotot är från dess lokaler.
1929-1948 Köpte fastigheten Chicago vid torget. Drev där kafé- restaurang och hotellrörelse.

Socken: Ödeshög

Period: 1920-tal

Kategorier: Byggnader, Personer och Verksamhet

Källor: Fotograf S. Kullerstrand och Ödeshögs Hembygsförening