Nydalen, hörnet av Kungsvägen och Stråtomtagatan 1960-talet

Huset i bakgrunden är rivet år? Namnet på huset var Lastdalen. Ägare av huset var Karl Bremer. Huset revs på 1960-talet.

Huset till vänster heter Nydalen. Byggår 1919. Ägare då var Oskar Carlsson.
Kortet taget på 1960-talet.

Huset till höger var David Svenssons spannmålsmagasin. Under 1980-talet användes det till att magasinera möbler. I slutet av 1990 blev det ett glasmästeri.

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Då och nu