Den gamla vägen från Ödeshög till Tellekullen.

Den gamla vägen från Ödeshög till Tellekullen.

Huset till höger är fastigheten Lindenäs. Fastigheten byggdes och beboddes av Edvard Johnsson med fru Alma och barnen Folke, Maj-Britt och Berit.
Året var 1914.

Nuvarande ägare är verkmästare Åke Ekström.
En äldre fastighet finns på denna tomt och den byggdes 1850.

Vi ser en grind till vänster om vägen. I det huset bodde snickare
O. Zander.

Huset till vänster längre bort beboddes av murare Ernst Karlsson.

Den nya vägen till Tranås gårrakt fram till vänster om bilden.

Socken: Ödeshög

Period: 1940-tal

Kategori: Byggnader (Bebyggelsemönster)

Källor: Fotograf Arvid Gomér och Ödeshögs Hembygsförening

ocr
Den gamla vagen fran odeshog till tellekullen