Dikarhemmet

Enligt 1772 års storskifteskarta gränsade torpet i norr mot Hallberga 5:5 och i öster till Kvarntorpsån. Platsen i terrängen har återfunnits.
1857 fanns inte torpet med på lagaskifteskartor för Valla by.

Inga personuppgifter har spårats.

Socken: Svanshals

Perioder: 1700-tal och 1800-tal

Kategori: Torp (Dagsverkstorp)

Taggar: Valla Kronogård 4:1

Källor: Husförhörslängd och Torpinventering 1990