Avgångsbetyg för Helga Andersson

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Nu" .i Hufvudb. från folkskolan vid 77 I ch: inskräven den . “hangenomgå”táknêäia'a?tämn'dtiñ'tärokarser och vid denna dag anställd /Jrofning jämlikt . folkskolesfadgan erhållátrâcäljanäe vitsorof: Läroämnen. .Wfsami › ? Lärokurser. . Kristendomskmzskop: Bibi. historia . ' Katekes . :7 Språkläm . . .* Rätt och uppsatsskr. *1 Moderskdlet: Inhanläsning . [ Välskrgrniog Räkning . *.v Geometri . 9 Geografi . Historia . Na'tuirkámnglzet Teckniog . : §§ng..f._ 'Gymnastik . . . . __ i Tráidgárdss/éätsel o. trädplantm'ng . Slöjd ' Huslig ekonomi samt hair under Sin sk fidfdogalagt...w;.« och den . ' Ä skolrddåts_ vägnar: .' N:r 27 h. Hasse w. Tuliberg. Stockhnhn. _73. 13. 1 Eftertryck förbjudas. ' D ...uppförande fälg Mmm/23.:. "44.5 Utg. af 13:1 W. Lidberg. i. rl. Ii'olksko'leinspcktl'ir.