Kälkebo Kvarn 72

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 3 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 72 i inventeringen. Kvarn namn: Kälkebo kvarn Tillhört gården: Kälkebo Torpets art: Kvarn Siste brukare av kvarnen: Mjölnaren Gustaf Lambert Andersson från Kälkebo född 1856. Hustrun Emelie Blom 1854 i Hov. Kvarnen finns inte kvar. Kvarnens geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 5. Kvarnens plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Häradsallmäningen Kommentar i övrigt: Gustaf Lambert byggde stugan på torpet Håkalyckan där han bodde med sin familj. Han var den siste mjölnaren i Kälkebo kvarn. Kvarnen drevs med ett vattenhjul 1909 flyttar familjen till Nisshult. Gustaf Lambert var sekterist. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans Rydberg, Sture Johansson, Hans Wigren, Berit Fransson, Siri Nilsson, Gulli Gomér. Videofilm nr: 4 Skyltbeskrivning 72. Kälkebo Kälkebo kvarn Gustaf Lambert Andersson var siste mjölnaren i kvarnen. Han flyttar 1909 med sin familj till Nisshult och malningen upphörde. Sid 2 av 3 'I. 11* ". '. | __,_0 .' I .LFFT' ': . f_ Ef. 5. _ ' :__ _ _ ____ ;läñsalyclfan _ :mmamrasav_,___ _z __ ' . "l . u .n . _ ._ ,wifi'LHF HÄLHEBEH c. ,r _ 1' l, __ _ : '._' _ g . 'If _ . ___ . _._ '. '\_ I "5 ' u " I" "' _ . lf '\. _ ."" _ H'_ '_ EH_ _,' _ ' n . Håkalyakan ':_ '1 I M' .|' :lr " '\\. E P .E .HH J ' HH _ ' fd. ISI .I " hâäJlr .HH_H_ _.|l |Il I _ I. H. . __ II; MPaI 'Il' _ . I / 'n _i_ . Ill' H : I ' . .e “i' _ :35 H . “ 'u_._ 7ET "2K'21l ,s . _r . 0 a *< 0 .U . I x _5 rpp “H _.i 2.UlI_°ik51 e_t gif. ._' ____ ...PH:H