Kälkebo såg 69

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 69 i inventeringen. Sågens namn: Kälkebo såg Tillhört gården: Kälkebo Torpets art: Såg Siste brukare av Sågen: Emil Ross i Bonderyd Sågen finns inte kvar. Sågens geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 6 Sågens plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Häradsallmänningen Kommentar i övrigt: Sista sågningen i Kälkebo ägde rum Vintern 19181919. Sågen drevs då med vattenhjul. 1919 flyttar Emil Ross sågen till Bonderyd och den drevs där med ångmaskin. Verksamheten avslutades omkring 1940. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början år 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans Rydberg, Sture Johansson, Hans Wigren, Berit Fransson, Siri Nilsson, Gulli Gomér. Videofilm nr: 4 Skyltbeskrivning 69. Kälkebo Kälkebo såg. Siste ägaren Emil Ross i Bonderyd. Sista sågningen ägde rum vintern 1918 1919. Den drevs då med vattenhjuL 1919 flyttades sågen till Bonderyd och drevs där med ångmaskin. Sid 2 av 2 I. | 'Lt.h .1. ..I" _ 1 1:?*' ". ;.F'T' _ _ *32 ñgsalyclgan ! i I . . | __.5 _ w ;jag _. . . Jr" .. "' _I_ “I HALHEEUI HH. ' _ gg r;“___ :I ,3 _ 5 'I .I '15 .e ..__ . .. 5_ __ _ ______I ._ ' h . Håkalyekan ._.. I. .H _ u ' . F *n g. ._'. r' / 5 'h ._. wH_ 3,» U 5.__ :35 '15 'L L' "1, "r "' 7. Torp pa Käl N 0 'E E ,sig H ' _'1' I T ull' . I ' f!_j|.l:i.: ,I'|'|E|"ç_§, 7 ' 2.UlLiks_t e_t _1:3_ ._' __q_ FHf. a