Kälkebo Torp 163

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 163 i inventeringen. Torpets namn: Okänt Tillhört gården: Kälkebo Torpets art: J ordtorp Siste brukare av torpet: Anders Ulrik Karlsson född 18541102 i Stora Åby. Hustrun Johanna född Persdotter 18380807 i Rök. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 7 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Okänt Kommentar i övrigt: Anders och Johanna bor en tid på ett torp på Errnundeby ägor. 1905 flyttar de till Toretorp och 1906 till torpet på Kälkebo ägor där Johanna dör 3/4 1915 av reumatism. Anders kallad "GrötAnders" dör på torpet 16/12 1927 av ålderdomssvaghet. Husen rivs. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning, Sven Karlsson Errnundeby Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel år 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans Rydberg, Hans Wigren. Videofilm nr: 10 Skyltbeskrivning 163. Kälkbo Kälkebo ägor sist boende Anders Ulrik Karlsson född 1854 död 1927. OHH Johanna Persdotter född 1838 död 1905. Husen rivs efter 1927. Sid 2 av 2 '. | 1 11* ". .LFFT' ': ._ F *32 ññsalyckan . | I ' ." " . ala . I I I I .._\_ ' '\ _H _ 'Ia' ._'_F'l.. _ ' H . Håkalyakan _.. ._ _H_ _ u . I_ ' “I.L H . r' 5 “ .. H. 53'. :på 'HH L' "1, ".1 7. Torp pa Käl" 0 '\\. .rr F'r I : gin; r' ,5 ““ I f ,Pärhemb .III IJ' re | H: u.. . I |I EMM.: J|1E|"'§_; 7 2.UlI_°ik51 e_t gif. ._' _._H I'.|I|_'|_|'.I\_H