Luffarestenen

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

En j'ciTlesTen som 92” skydd åT många förbipasserande. 'ManTroraTT en gammal vandringsled har .passerat Vid' stenen och sjön. På sina ställen kan man se ah* stigen_ ' . sig fram. “ w Luffarslenen' ell minne från istiden längs sjön 'är slenbelagd förall göradel enklaregafli Ta Många' lüffare .och vandrare har passerat sienenÃFör alt 4 gör den ?bättre för övernaTTning sTällde man upp .granar mot slene'ns :norra del, flälade in gran ris ochlfldolegå Torv. M01' söder kan man se all del ligger gångsienar som leder in, Väl inne under "stenen eldade man och när Väl ' slenarna bl iviT varma höll de värmen. För aTT ha del" liTe bekvämt gjorde man granrisbäddar. Så senT 'som'sluTeT _ av IBOOTalei och början av 1900Talel bodde 'luffarevvid slenen. När'de nya vägarna drogs fram glömdes sienen 'iborl. r Men en bil in på IQOOTalei övernal'rade Emil' UTTer vid . stenen som då forlfarande var Täck'r av granar och granris. Tack vare all Emil UTTer Tog med sig Sin son ' ;Elving Till s'renen har vi möjligheT alt Ta del av historien och föra den vidare, . beräTTal av Elving UHer, Lilla Fallsberg oels bynalag..