Basliden 1/8 mantal

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 3 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 169 i inventeringen. Gårdens namn: 1/8 mantal Basliden. Torpets art: I mantal satt fastighet. Siste brukare: Ture Valentin Ross född 3/4 1907 i Stora Åby. Hustrun AnneMarie Lennvall Ross född 23/9 1914 på Kungsholmen i Stockholm. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 1. Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Ture Ross. Kommentar i övrigt: 1939 flyttar Ture och AnneMarie till Bro. I början av fyrtiotalet rivs bostadshuset och flyttas till Bonderyd där det numera används för permanent boende. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning, Ture Ross. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel år 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans och BrittMarie Rydberg, Hans Wigren, Torsten Lack, Berit Fransson, Uno Lingmark, Uno Thagesson. Videofilm nr: 10 Skyltbeskrivning 169. Basliden 1/8 mantal Basliden Sist boende Ture Valentin Ross född 1907. OHH Anne Marie Lennvall född 1914. (De flyttar till Bro Bostadshuset flyttat till Bonderyd under 1 940talet). Sid 2 av 3 : 138 _mantal iiaållid I . . _ i_ I .Elli'aiIIüErJM. . .IIH H.. I ..hiI. I Sid 3 av 3 Uno Thagesson läser skylten om 1/8 mantal Basliden Berit Fransson och Sture Johansson har monterat skylten J* : ^'“'t'+›;=x; .i