Ödegården

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 168 i inventeringen. Gårdens namn: 7/16 mantal Basliden. Kallas Ödegården eller LiIIgården. Siste boende: Svante Ivar Ljungblad född 12/6 1823 i Vettersborg, Trehörna. Hustrun Johanna Sofia född Johansdotter 19/9 1835 i Ödeshög. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 4 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Uno och Linnea Tagesson J onshult. Kommentar i övrigt: Svante Ivar dör 4/4 1909 av ålderdom. Hustrun Johanna Sofia bor kvar och dör 10/4 1918. Husen rivs och gården brukas av Albin Andersson och hans hustru Berta Johansson född Kaxe. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning, Uno och Linnea Tagesson och Karl Andersson född i Basliden och nu boende i Vadstena. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel år 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans och BrittMarie Rydberg, Hans Wigren, Torsten Lack, Berit Fransson, Uno Lingmark. Uno Tagesson. Videofilm nr 10 Skyltbeskrivning 168. Basliden 7/16 mantal Basliden Ödegården eller LiIIgården. Sist boende Svante Ivar Ljungblad född 1823. OHH Johanna Sofia Johansdotter född 1835. sid 2 aV2 :LESm antal låaå'pd ;mr ; få” | Jäåäl IDE'F'I'H hiaII. _h_ HEL ll.” ” 1:3 '15 I