Minnen från Dagsmosse

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

' "i Iefêr 'ViiVFñá'v'vjförgf x | a; of ;nnnya'rlaçri * 1aénL' VÃ'JÄÄV idêf' är? sig så olikt nunnan att man inte kan tala om att tiderna har änd rats. utan det är rätt och slätt en nv Värld. De man förstår inte; vad man talar om. när man berät 'tär" om Elit “o'é'h äläb' 'föi' 'bara' '40" 50 år sedan. *Jag har en (10t ter i Norrland. och när jag: talar med henne om hur vi hade det i vår ungdom; så, är det precis som om hon inte' förstode. Det ärfru Frida Karls vs o n. 'AsnedaIçn; Daeannpçisg.. ' st'ñ'iNBé'itäftâi”öñu"äfnlâld'Bgna och under ny makens vedermödor bvzgartiden. Deras slit för tan ken till nybvg'garen Isak 1 Mar kens ' gröda men inte till en tid som ligger när så nära. Fru Karlsson fortsätter: Jag' minns. hur vi måste gå. mm kl. 2 på natten för att bär' ga stTön'él (fräkenväxter) i Tå kern. Den kunde vi slå när som helst Dä dvénet. men'när det gällde_ att” binda” den. “måste ;vi vara 'uppe i ettan. medan ströbeln var något fuktig av 6.23.22. är en skör. växt. och när den är torr. är' den* alldeles Odngligfath binda, med; Den blir precis som glas; › Från Asnedalen' till Tå kern är det en halv "mil. Jag hann aldrig binda mer än ett nar timmar. förrän det var dags att gå hem igen föl'att väcka har nen och se till. att de kom till skolan. De 'hade sin km. att gå till skolan i V. Tollstad. Cvklar hade de naturligtvis inte på den tiden utan de måste gå 1' ur och skur. alla sju barnen. Nu finns det en skola alldeles invid Om berg. bara ett par km.' härifrån. *73m innan det växte något i vår *w mossen? lade vi ned mvc Anm/arbete på att ta reda på strö Del:och starr. Ströpeln satte vi i dösar. o'ch'nå vintern. när isen bar. körde vi hem den. Vi lade dösai'na nå bottnar av rörvass. för att de skulle hålla. sig torra. Det vart' ett mäktigt foder. ett. i'iktig't kraftfoder”. som nästan var bättre än klöver. J az vill 10' Det › , . r e in na .sig*att buga.. strönel: an i dag. ' om det inte funnos så gott om billigt foder att få på. lättare sätt. Vidnen gård ?trakten så]' de de nvligen komstille grönfoäér; ochrdetlförr å'bül' bpri$ Sogn;ng "ki“^5§“nanaaa^:'hun för att' aeci 'i " ' o hade kommit' lite'. landhavre bland kornet. .När man kan få' foder så billigt. har ju ingen människa. råd att kosta arbete 'på .i 7 ^ sjöfoder och löv. ' Ända från' skoarsbvsden ooh Gnenngáhållgt kom? folk “fül Tål: kern för att 'bärga scrönel för; bara 45 år sedan. bekräftar fruâ Karlssons makau lantbrukare 0.3' J. K arls s o 11. De bmkadei ligga vid Tåkern en hel veckaki , sträck och adösa'ströpe'l. ' Vi 'levde helt; Oc “' ållef; på våra d'junförsta tid . återtar, fm i Karlsson. och för att hålla » livet på dem och få dem' att rmjirilka. hade Vi attrarbeta. bara, arbetat Vi :fick arbeta' mvcket rimernföx_ _tvärener tre. kor. än.. för »hela famüjen. Då var det Väräe i' nässtrânapkan jag tala. om! Innan *ströneln var färdig: att slå. gick'vi ,nâLkvällal'na.ftill'AOInberg i och .repade 'gräs åt korna, *På* ' dagarna' ;var 'min 'man' på' arbete Då' annat håll. men'när vi lagt” barnen. har det iväg till Omberg. ;Där kunde vi hålla på och rena. till midnatt.. Nu behöver vi inte längre hälla nå så där. och det skulle inte gåvheller. Men när vi var unga gick det. För resten går allting. när det måste göras. och det var t. 0. m. roligt allt ihop. Men. avslutar hr Karlsson. 1102 är det konstigt. att jordbru ket numera avkastar så mvckef. att det inte lönar'sig'? Förr var det 'fattigt och Eländiszt. .för att iorden › gav för litet. Det var brist på foder och mat. Men nu finns. det så mvcketav allt. att det är svårt att bli av med det. Och det tveks inte vara, läftare att klara sig i överflöd än i brist. Ja. nos: lever vi in: an. nan värld. “NMS