Månsabola, Kjällslyckan dokument karta

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 140 i inventeringen. Torpets namn: Kj ällslyckan Tillhört gården: Månsabola Torpets art: J ordtorp Siste brukare av torpet: Torparen Sven Johan Kjäll född 27/10 1809. Hustrun Carin född J aensdotter 21/3 1808. Barn: Dottern Matilda Svensdotter född 18/11 1833 . Matildas oä son Carl August Pettersson född 4/5 1860. Han hade puckelrygg. Alla födda i Stora Åby. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 2 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Sten Dalhög Månsabola Kommentar i övrigt: Sven Johan dör 1866 och hustrun Carin dör 1868. Matilda och hennes son Carl August bor kvar till 1872 då de flyttar till Ödeshög. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning, Hugo och Gunni Dalhög Månsabola. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans och BrittMarie Rydberg, Sture Johansson, Ingmar Utter, Hans Wigren, Gunni Dalhög, Sten Dalhög. Videofilm nr: 9 Skyltbeskrivning 140. Månsabola Torpet Källyckan Månsabola ägor. Sist boende Sven Johan Kjäll född 1809 död 1866. OHH Carin Jaensdotter född 1808 död 1868 Dottern Matilda född 1833 & hennes son Carl August född 1860. De flyttar till Ödeshög 1872. Husen rivs. Sid 2 av 2 mac"Tu" _lg.gu ..5 5:. 1. Stötatorpet i