Månsabola, Kjällslyckan skylt

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

TORPET KÄLL.Y(ZK..›«._\PJ P/iÄNS/äfâom 4 _' \ , 4 L MENDE ;avis4 J om: ;(3 OR . '4' r'* ;1 L.J | ' thsnçwu .7;er 1,.. ijL:f 5374?9774 . 1 i ' i' nu' '