Östra Torggatan 3

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Ödeshög Kommun Odeshög Fastighetsbeteckning Sputdstenen 3 Gatunummer Ostra Torggatan 3 Benämning Fastighetsägare . Inventeringsdatum VHgDKZY Inventerare nr vunndahl Negativ nr §*25 BESKRIVNING Bostadshus 2 våningar. Tjörad gjuten grund. Tröstomme reveterud med vit slötputs. Sadeltak med 2 skorstenar klädda med svartmålad plåt. Takkupor mot SV 2luftsfönster med brunmålode fönsterbågar. Datering Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Foto 8:25 Kulturhistoriskt Värde 1978.04.25 mgshög än F tt” 6:' H_ #3 âäubaghgan a Jätra Tmrggatam 3 , Fmt0:M.Wikdahl,1978 éäééádéhus ff