Nisshult, Stubben

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 44 i inventeringen. Torpets namn: Stubben Tillhört gården: Nisshult Torpets art: Torp Siste brukare av torpet: Anders Persson född 29/4 1808 i Stora Aby, utfattig. Hustrun Lovisa född Larsdotter 3/2 1813 i Stora Aby. Sjuklig, ofardig, Iam. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 3 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Östen Nilsson Nisshult Kommentar i övrigt: År 1847 flyttar Anders Persson med familj Till torpet Bj örkeberg på Nisshults ägor. Efter 1847 har ingen bott I Stubben. Barn: Frans Alfred född 1834. Clara Charlotta född 1838. Carl Johan född 1841. Eva Kristina 1844. Hedvig Matilda 1846. Johanna Josefina 1849. Anders Albin född 1851. August född 1854 död 1854. August född 1855. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans Rydberg, Sture Johansson, Hans Wigren, Gunnar Jakobsson, Rune Samberg, Siri Nilsson, Gustav Nilsson, Östen Nilsson med sönerna Simon och Adam Videofilm nr 3 Skyltbeskrivning 44. Nisshult Torpet Stubbeberget Nisshult sist boende Anders Persson född 1808 och Lovisa Larsdotter född 1813. De flyttar 1847. Sid 2 av 2 'J_I_II| | ""|||Iiu||" __IEHIZI_. _ "__ ._3._snM›_e1'__H. '_'_ I = i .'rEI