Mjölbyvägen 2

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Ödeshög Kommun Ödeshög 0 N. Fastighetsbeteckning Bautastenen 4 //zñfgrzâfz 4\ Gatunummer Mjölbyvögen 2 (UP( Benämning Fastighetsägare eäåê; Inventeringsdatum 9380125 Inventerare nr Wluibiahl gb Negativ nr öqz, BESKRIVNING % Bostadshus 2 våningar och med källarvåninga Grönmålad gjuten grund. Fasaden klädd med röd fogstruket tegel. Sadeltak med 2kupiga takpannor. Skorsten i rött tegel. Balkonger på huset södra långsdia. Datering Ombyggnad Trädgård Gräsmatta, rabatter Övriga uppgifter Foto 8:12 Kulturhistoriskt värde är 1978,04.25 h1,1978, D63 k' 1 15.!) h byvägen 2 §1 . . nämna? m a m “m W .lim D _.ummwmmngamm mmMa ö t m "ämnmmm ;ä .1... D .M F. .55. *ägs .: aéäçigä. .n Bostadshus Fr._NV, 8:12.