Norrö Västergård 2:1

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

§EBYGG§LSEINVENT_ERING | ÖSTERGÖTLAND OSTERGOTLANDS LANSMUSEUM Inventerare Marie Hagsten 1nvent.det 111 8 *lá/"2 Film nr Ekon. kart. blad nr Koord Socken/Församl Heda Bilagor Kommun Ort Odeshög Ritningar, arkivalier, litteratur Fastighetsbeteckn Norrö Ostergård 1:1 Sveriges Bebyggelse del V Adress Gadwwmnod. Länsmansboställe Muntl, uppgifter Ägare Större undersökn. Önskvârd Anläggn, tid. funktion Anläggn. nuv. funktion Hus Funktion Vån Stomme Grund Fasad. Tak, Fönster Byggn. år Ombyggn Kult. mtrl, färg mtrl. färg hist. värd. 1 mangård 1 % trä sten vit lbcklistpanel sadeltak, bruna 2 lufts f 1947 ;i brunglaserat spröjs tegel 2 uthus 1 ä tra sten faluröd locklistpanel sadeltak, rött gröna spröjs f 194050 ;2 vita knut, omfattn 2kup tegel 3 rd bostad 1 timmer sten " " gröna 2 lufts r 183060 spröjs 4 avträde 1 trä sten " " ;Z 5 fd bostad 1 % trä sten faluröd ligg fas sadeltak medavvita 2 lufts f 191020 spontpanel, vita valmade gavel spröjsad över ,gig knut, omfattn spetsar, rött del Bkup tegel 6 maskinhall 1 plåt 1981 i? 7 magasin 1 % timmer sten falurött ligg timmer sadeltak, rött gröna 2 lufts f 191030 betong stående plank och 3kup tegel spröjs så, betong 0 8 ladugård trä falurött stående sadeltak Å, plank, locklistpanel eternit W rim sv 0 talarna/mr. fill/n av AB 05mm Cm iesnnndemen