Mjölbyvägen 4

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Ödeshög Kommun Ödeshög Fastighetsbeteckning BGUtGStenen 5 Gatunummer MjölbyVögen 4 Benämning Fastighetsägare › Inventeringsdatum FHiOWÄY Inventerare nr TLuñkäahl Negativ nr $H3 BESKRIVNING Bostadshus 2 våningar varav en inredd vindsvåning. Slötputsad grund, målad i mörk grå färg. Trökonstruktion dör fasaden är klädd med vitt fasadtegel. Brutet, valmat sadeltak med rött 2kupigt taktegel. 2 st skorstenar klädda med brunmålad plåtg Takkupor. 2luftsfönster med spröjsar. Fönsterbågar och spröjsar ör brunmålade. Utskott mot N med balkong ovan» Altan mot 0. Datering Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Foto 8:13 Kulturhistoriskt Värde 1978l04'25 ,ma