Högmobergsvägen 4

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Ödeshög Kommun Odeshög H 67 Fastighetsbeteckning Bautdstenen 9 (Odeshög Klockuregård 3 ) Gatunummer Högmobergsvügen 4 Benämning N_ Fastighetsägare . 'äs T Inventeringsdatum I$H©qlg Inventerare nr V.L(Jiqul1( 2% Negativ nr 843 ä r' BESKRIVNING $ Ye . ›Bostudshus fåäåäb/// 2 våningar, varav en inredd vindsvåning. Slötputsad grönmåldd grund. Trä konstruktion, reveterad med vit spritputs. Sadeltdk med rött Zkupigt tak tegel. En röd tegelskorsten. 2luftsfönster med gröna fönsterbågar. Fronte spis mot 0 med en balkong med räcke dv grön korrugerdd plåt. Datering 1943 (SvøB) Ombyggnad Trädgård Gräsmattag fruktträd, rabatter och kökströdgård Övriga uppgifter Foto 8:18 Kulturhistoriskt värde i. l978,04.25 M Qdeähög sn Bautagtenen 9 Högmmbergagatan ü fota:M.Wikdahl,l978. Bastadshus FT.N, 8:18,