Ombergslåten - En skänklåt till Omberg, Vättern och "rågens rike"

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

OMBERGSLATEN en SKÅNKLÃT till OMBERG.VÄTTERN och'RÅGENS RIKEL.: 5 Text och Huslkåørtjl Nise: 15975515 km mn ' 0 6 c 6 FINE at: »1 Hm Om vägen upp känM lång och. tung Git Din blick 4' uti/åtalad, än vu gammal cava ung 424 Du VäÅtQ/Lgätzand med áåjå Du Kön áäfc mödan Din Håkan/Mu, Kuubozzg och Hjo och blå glad uti om: Ainn, undu himlaualucu b/co. na'ut Du. Ombug/s Hjä/søsa nått Långt i 4641er áimus Tube/(g och Au Väüum vatten blitt á ovan. Smüandá tuuazu [Så/tg. ända nu till VL'AxQng/sö Holavcdcu Akagákanuluws i denna hlwza Ajöl Aim stånd att Miriam (jul \ H64 49014 O'Atuggucws tagna/a väl ;57/4 ,, och Tálzuu uattcnblänh. ' ' Hu Agna "Rach Miu" :Suge/z á man? /zc ;: lv; 40m 06:15th gudukanlz. ' ; _/ , Och h.th ;nu undan tonu , 7 / ,' 62! gengmüonu ' varuhus, 40m Ombug lgát.. / och Atyüzt till luopp och 4151.