Ombergstrollen

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

n , J OMBERGSTROLLEN. Sagor för små och stora barn. 2 Som alla vet bor det troll 1 sa. Det är en hel :smilj: trollfar, trollmor och trollharna Trollfar är fem tusen år och trollmor några hundra år yngre. Barnen heter Klumpe, Klampe och Ompa. .i 4 » l Klumps sorgsr 5%013n3 Yngsts pOJken i trollfamiljsn heter ?laymsg När han fyllde 700 år fick han en sagobok i present» Vad skulle han med den till, när han inte kunde läsa? Ingen i trollfamiljen kunde hjälpa honome Varken far eller mor eller sys" konen hado gått i skola. Klumpe grät och var ledsen. Det var så skojiga figurer i boken, och han Ville så gärna veta vad de föreställde Tyollfar ooh trollmcr beslöt då att deras yngste som skulle börja skolan. Han hade ju nyss fyllt 700 år, så det var al dsles lagom “I ålder. Trollxar tog Klumpe Vid handen, vano rade upp till Ödeshög och klev in på rektorsw GXpeditiOnen..Rsktorn där hette Roland och var den sfåtligaste man Klumps någonsin sett, låñg _E'_ och kraltig mod mörkt7Vågigt här. Blioken var skero och genomcränganoe. Lille Flumpe Vägads 1n+o se på honom utan kröp ihop bakom trollfa: l a lioken från sina papper och blev varse den lil a darrande trollungsn spred sig ett vänligt leende över hans ansiktso ?lampa fattade mod igen. Rektor Roland var no h inte så sträng oc farlig som han sag ut. 1 i J då? Klumps fio( gärna börja skolanü Det o var nyttigt och allmänbildande att gå i skolan? _.e w r ?3:7 'i »›'\1 ›.› 4 .m 47 w 'Wu _ n: n ._. ..._ . n '.4. Å_ v › _ .. __ ,rå _ _ I 1, ,_ "+4. Å .\ 3,, “WE 45": _' ;Same Raa” uOlnu LLGEásU 00m W111* 'u' man :feb Urk; .› Jag något 53:11. ”vackert 03'1 SGuu som (ie: sunt A.le .. a _ y. .: “w *NL › 1» ms, 7 ° 4 n »,= 4 w . 5 r. JOIJOWJJL(3,[1 JWUAUG 011. L109. ;iblllâg beiLa., VOULLJLÅLQt skorna i Västra Tollstad skola, ce sjukskötarei lära er terapeut. Han *ak* å fula trollet Klumpe aldrig sett, För Klumpe ,nade upp några yrken; Ja, var han riktigt duk» “ var vertligen ful. Han var lika tjock som han tig5 så kunde han rent av bli tommunalordföranw ? var lång Håret Var änlt 00h Stri?iåta örünen ägo,... 77 1 var långa och spetsiga, men fulast var nog Flnmpe funderade över.sin framtid när han ' näsan; den såg ut som en stor skrovlig potatis: vandrade hem till grottan. Lärare och sänk_ och ovanpå den satt en extra potatis; en ?då stötareg nej det ville dun inte bli, men tera g vårta, som pekade rakt upp mot skyn" Det var då pent... Han visste inte vad det var9 men det i för väl att svansen inte syntes utan var väl smakade gott när han sög på ordet.9.u å instoppad i byxorna. m Fars frågade han vad är en terapeut? i i n Vad du ser kul ut,sa en flicka och_skrat Lrollfar vlsste inte heller vad det var för .Er tadea någonting, men ville inte låtsas om sin okunm ; Klumpe visste inte vad kul betyddey men dieeeta ›77 tyckte det var roligt att någon pratade med _ Det är dom som gör polkagrisar, sade han. « honom och skrattade tillbaka? När Klumpê Aigmpes intuition nade let hDHOm ratta Han I 3 skrattade blev han ändå fulare. Då drogs mun bestamde Sig p: flaclen för att bli terapeut, ; ' nen upp till öronen och tungan slank ut. for polregrisac var det basta han isste, näst { Flicran blev rädd och sprang sin väg och Klumw efter grillad nnggorm,fö:stâsé i pe kände SLQ lika GU5am iden' Hasta dzg valdrcde Kidmpe iva till Vest a " :v bättre till mode inne i skolsalen i. _ »M CO C3 C3* in.) A 3 I g Eollstad skola, där han skulle böria i ”öretm \ Så fint där var. Nya skinande bankar och stolar klassen. Han hade sina nästa kläder på sig och Och så var det fröken, så vacker hon var och t svansen var noga insteppad i byxorna? så at' så mild och vanlig röst hon hade. Klumpe kann ingen skulle märka att har var ett troll. Mer de sig inte rädd längre. Det skulle nog bli han kände sig ändå som ett troll när han kom i roligt att gå i skolan. till skolan och blev steend Han fick bara en fråga första timmen. Fröken ville ha (0 e Barnen i “aTollstad var alla se vackra? och de på hur gammal han var? L r tvexoe han de små flickorna w Sjunundra år? svarade Klumpeu Tm n \/ <:L.L 0 K i vv p.. 4; dit sju år i sin b De andra barns bands inte begripa men skrattade han gen slank utø Pojnen som eat' vid sidan om trodde att Klumpe e Han raorte ocksa o inte se Vanlig las ;fatts Det gick då“ men att springa med. Men fasttazen vi gjorde en 3 o t tungan och gjorde en gri 0 el brukade reta honom i rlresera lan strackte ut :oyber kraftlgt 1 håreto genast, men fo“sent. ta och frokens röst blev grea Klumpe flck ref på nu: 1 1 t 9 s e ' inne bli? och han kunde nagot som fe andra barnen inte kundea hade han lärt sig hemma i o Först förs" men det Visade sis trollungea Han ?runt ; klä oersen i Omberg' klättra u?? fÖI åkolväågen vara för svårt aVen för en Då fick han se stuprannan. Det dröjde inte många sekunder förrän han var upp på talet. e Under klättringen ansträngde han sig sa pass att byxorna sprack. Barnen skrattade och jublade. Klumpes långa svans, som hade en prydlig tofs i andan, dinglade nedanför tak kanteng Klumpe Vågade inte klättra ner. Jublet och skrattet på skolgården bara tillm tog. Nu kom de större barnen också. Titta en trollungel Titta en trollungeå skrekde. Till slut kom skolvaktmastaren med en stege. Han gick upp på taket, stoppade Klumpe .c och band ett snöre om. Där fier Klumpe sitta tills skolskjutsen kom och tog honom med tillbaka till Omberg. Fröken nade rådgjort med rektorn i telefon, och de nade 3 barn gick i samma skola som manniskobarn. Det skulle bli alldeles för stora mobbninge problem. Det var en riktigt 19 sen Klumpe som kom hem till Rödgavel efter sin första och enda dag i skolan. Trollfar tröstade honom med _att han skulle få börja i trollskolan på iinnekulle,när han blev lite äldre, och så fick han en grillad huggorm av trollmor, 'med m cket sena å. y P P ha L/ 1 8 I. .U .0 ,V LU ts ä n e 5 ä r 1 C 6 0 g a 6 3 T m n . “ 1 3 .1 .U Ti n ?H 3 Q .4 :r 4. om.. .i nd 1 f ML S ua. S .mm O 1 4_ a .8 :L 0 9 om nu e t i , L t r. .A G . I 1 n .m 0 r a .är i .m 7_ .d ,. a .n 9 ml 4 .t a 0 e .3 E.. . .F G a 9 .7a 5 G 1 a a .M .3 t t M., l å nu V d 8 a. r V 8 E h 5 .mm Mu .t .t t .. _ .u I 3 8 a na a a .. .. L 1 .1 8 a .I . .m3 (W, G 0 .K . .l m Hc 8 1 7 m : s nu 5 8 e .br , . mc t 1 0 r L a å M .T O 1 a .. 3 anwa JC T U S :M 0 nu .d ca 3 H 9 m _ r .1 g e n om k. a h .0 a m e p .. t L M a å a D.. 0 i c H .0 5 C .4 .M L 8 f m ä 1 a v f b m mp 5 .m % m i 0 r 1 a W “A4 3 0 O 8 a u 9 f 1 hO O h p WU E .3 .K + .1 1 8 .Ö n.. 1 S i AI f .. 5 C m. n a 6 T 5 m M :Q d d .m m r T T 3 .i 0 a a ?ML r 4 1 e » .. u. r :. 1.. 1 nu .mtü in p .Mmosz hann mm_ m m k 4... . J ai' A .i S .T ;U U m 1 m... G ;b ,0 1:_ .Mb mm 9 1G 5 .1 r, a .a T U 1 .a b _. m J a 1 ä r f 1 s a .l 1›|.| C . v “ .4 .. »inn r .› r 4 0 e . V a % e .9 D ä ä t .m t 1 m Mm 5qu a 9 V v 1., . x 4 r _ 0. b .H I L _.0. . 1 E. M 1 W. a a nu E S rm we .d h e 8. 7. 1 T w. .h .1 ni 10 .K 0 .1 .. M. 14 a D 3 .U 9 .in .f . \. r s ü I J , 5 a _s . M M n s e m om, 4% ö Mu 1 U mb . 1. ._U_ if.. n . U 7 TV A. .n e Anu wW ...fu 1 f 0 W..., a ...d e . V 6 a d nu; _ m mn d 7 l .1 T .k 8 a m E s 10 m t m e 6 t 1 A a r .a 0 .v Am ae ä 1 L “ Å V i 7 L . ., .www . FN UD hu u m0 mL .hum e .3 .l WC* .\ mm... .AG mn_ .m .1... nu H 3 a ml 1 a 1 1G. * r ,nu .nu f L .1 . 74. e du nu .1 a 1 “J m S 5 a h 0 0 a å H .6 21 r å b d . i LU . . .U nl. › L S 7 L cb T .K T V ...1. 1” 4u 1 Å 0 G . rm 30 . a 9 . i . .II . 1 7.. 4 . .O . vi_ 1.. .l ml G a a .1 C .w .rn + 7,* .[0 1 a .. T I ”J 5 T .J ...L m_ d i 1 M t h 4 f 3 a n s l ä a .v .9 e l m 4 d ä . 7 i nu_ F 8 .U .N 6 3 a O U 2 Mm .U U. 0 % AW a _ PJ V 8 S å , h 8 h n V, : :w 1 m .E T a m_ + JU ni .J K * .d .VM u O .Om gm t ;TV 9% :Mb I .HU I ni 3 G r.. 0 HD 6 ,6 E C . mm 1_ T .R a k 1 .me B D P I 1 3.7,: h smecjcrt_m:uep_nw b P s 0 ,m V 3 G U .0 t 0 1 0 t u . O .0 +3 N 1 f , vu" .1 .U 0 l 6 wc B r i S T .Ö :A 1 , l 0 U U 1 . r e 8 . 8 C m Ö 8 l :M m .a m 1 a a m e _ . G . r. .1 f H 1 O 1 p 0 ; V .11, D AL n V .a _10 n .i 7 SV AU n . 1.! a. l a .4 .ni a nu 6 V; :m 1 T ,I +u 8 i.. 1 H ,I _.0 X_ .H 1 S C r i ö e ex m P. I 0 9 d 6. a, o "0 5 T .4 J . r na f Ek L mm nemn .bhmmv myth 9 9 e 1 e d 0 a .7 x U 0 , U 0 l .1 .C m. i . H 5 m a 14 . ; r 0 r nu 0.. kr. An a .U L .U H 0 +u a .A n i m. n 0. h r a m .m n.. m m_ w v n \ e ”1” E I. 1 0 1 a a m r. 1 h r M v .w å .7 1 8 l 8 .1 7 mb. › 5 .IL C V .mh , Vu f 3 mm, d .TJ .mn “ .1 .l mv a .b .f m .M b m W; 0 m a m .Nm 3 suv Gm_ 5 .. 1 11 1 a 1 u ü , n m, H , 5 “a .M i ;mm å t m_ ;T T mm .P e .r 6 v M. M 0, , u .. . . U 0 L 7 .r s a 7 . um H mm .s 6 ska ;5 ,.W S .w U U ;UL mb m 6 W kr.. 71_ a .HJ e 1 S .L 0 8 ,_.b S a 31 1%. r Cu :Tu i 2.. 1 vi ?Q L 00 T 0 1 a a . ä 8 7 0 n h. nu av 4 . a n . O 1 ( c . 4 7 m r s s t r 1 m E s t 1 h 1 .w 1. e ä a 0 .T E 0 8 .1 .1 0 g l 5 a .1 F _ å. a V .r 9 3 o . e r 3 e o . 1 mm . 1 1 gi .L c m. s 1; r 1 H M 5 1 0 a p 0 1 t e 0 7,_ av .nu . .F nr_ ”3 O , a 8 0 .l ;J ;J . T u ;n _ a l s _ . 9 .b I 5 7: .b .3 L . O .0. .L gm T w.: CL .l 0 .mL _ sl: Ha_ 1./ ha 4 .i . m Tum. :L n.: .Mm ....M_ .f "0 .Alu e 4 .å nu T +0 2.0 10. .nu LT.. a e S ._10 “c 6 i 9 n.. 4 . .. c, 02 , . G U \ ;_ I +0 . . av .I .q 1 . . h .r . , . a ,.G A . :P _ , A mb ME E T T L 75 e :p 1.; m 8 D a W n. a A.. C nya; a l .. .m av nu .Tu 0 p WE mm ri .s 4 W.. d d 1 C 3 9 V ä 9 .3 . J h f 8 a t 1 am mc E 8 b 0 8 1 ä .4 a . . Å a 1 F S .. mm 1 7; E N _ 1 _P_ 9 i _.0. J J G r] r 3 r. ä ö JE ,K _ nu +u : .V ;to a .D TV 0 0 r 1 .J i j 8 G _H_ a m . m3 “ P . MW 1 .Då U. 3 f 0.. an G . "O .3 To. nu r _ _ . _ 14 c. d i . a “md W_ T H I _ 7 T 3 nu 8 d i .E9 5 .t . _ f _ 5 a n.. E 1 0. ä å ä 0 m .s .h 8 D; 13_ ?L .r› 3 3 "3 :m T O. ,, .IL mc 1L 7.; Dr, V Du h. , x. 3 C .vi J L 1:. ;w 13 S 0 www.. §0 2. h;”; v 1, .JT ; h,w ,p m « V1 Satuuer een u,o$or näplün? Ca hau. L) , '1 ;. _4_ » _. . _ H. _ .Jm Sidngb leeL ;Johan utan att se att svansen d *i 1;! i...] ;3 " \ ›n 3:"›.na. i naste neoloeaoaex e bilen Själv ig (U "nu 1 rd re det här, se Trollfar, 1 d f 0 av et stopp igen. Konstig bil ?et här? se Trollmorä som 0 o .e'för när den ger så bra i ned u Trampa på gampedaleng syvek Klampe. * Jag hittar idgen gaspedalg se Trollfar. Det flLüS ingen g 7 V JU och är man lyfte på motorhuven, så fanns det tor heller: 4 3 Just âå kom po âiâ av undrade vad som sñod nå. ra först Ville de se på körkortet. o "ar inte något” 1 o er ^å, sa polisen7 kanske “e 074* 7 a 3 . .imhi ' ggwfm âñå›ø I , ' “MHWHZ/å .a bil utan körkort. ”1 C): Fa' g ugp en anteckningsbok och skrev upp 5 H) w Det var en ledsen trol amilj somlunkade hem till groütanü Inte ene lille Klumpe var f _ *%““*““ giadg trots att han sluppit ur sitt mörka lseo Det sved fortfarande i svansen och r han ryeligt arg på storebror, A (i) C) ;2 '7' 'D i x* ;H :0 Cl' * J ) ;4 *..l (D [3 "T5 ma Cl Co ,i (D U) ( C ; X li w Varför åker vi aldrig på semester? sa Ompa % en dag. Alla andra troll åker på semester. V w Vad ska vi åka på, undrade trollfar. Vi 7 som inte har någon bil. m Vi kan fotvandra, tyckte Ompa5 det börjar fotvandrao Lä s gå Vättern runt9 föreslog Klampe. dan tänkte börja spela ishockey till vintern och oehovde träna upp konditionenu 4 Usel:S sa lille Klumpeg gå 3? långt. Det ar bättre att stanna här i grottanu u Det tycker jag också9 “ Det blir va Trollmor, W e en fotvandring. 2 *93% (Du besvärligt med matlagning n p Men Ompa och Klampe stod på sig och Trollfar hade heller inget emot en tripp runt Vättern. Då kunde han hälsa på kusin Klimpus på Höken_ såga Ooh kusin Klimpus bryggde det godaste ölet . . w . l hela trollSverige. Man köpte ett tält? packade ner mats ck, a Så gav man sig iväg. g filtar och myggoljaw R Var och en hade en packning att bara på. Till i och med lille Klumpe hade ett knyte på ryggena ?edan efter en halvmil nade Klumpe skoskav. ag vill hemusnyf ade hanj _ 7“ W gnäll nus sa frollfar, Du ska vara t glad att du får följa med på en sån här utflykt hemma i grottan och leka. Klumpe vägrade att gå längre. Trollfar fick ta honom i sin ryggsäck. Där satt han ooh tju rade med bara huvudet utanför och gjorde fula grimaser åt Ompa som hittat på det har med fotvandrinq. Klumpe har rätt, sa Trollmor. Jag skulle också vilja vara hemma i grottan» u Mor ska försöka njuta av naturen, sa Ompa. Titta så blank och blå Vätternliggero Och där borta har vi Visingsö. _ Vättern är lika blå och lila blank hemma vid Omberg, sa Trollmora Visingsö ser vi därifrån också. e Vänta bara vi kommer till Huskvarna5 tröstade Trollfar, då ska jag köpa dig en swe maskin. ' Vem ska bara den hem9 undrade Hlampe? Där har vi en vacker ängg sa Trollfar. Där slår vi lager. Jag börjar bli tröttw Sá satte man upp tältet och kröp in och lade sigo Snart sov alla trollen djupt. När det blivit mörkt kom en elak person smygandeg Nar nan fick se det nya fina tältet drog han n arna; vek ihop tältet och tog det Trollen sov så djupt att de in 5 :är låg de nu och sov under bar himnela tt a Son väl var kon det inget regn den na 6 På morgonen när det örjade ljnsna kom kossan Gnllros förbi på en morgcnpromenad. Hon blev mycket förvånad när hon fick ae trollen ligga där på marken i en prydlig hög, Hon hade aldrig sett troll förr och visste inte vad det var för underliga figurer. Trollf rs näsa påminde mycket om en rova. Gullros nosade för» siktigt på den för att undersöka om den gick att äta, Just då gav Trollfar till ett ljndligt snar följt av en vindpust9 så Gullros ryggade okt tillbakas Då fick hon syn på Klumpeg Han påminde henne 'er lilla kalv som människorna tagit ifrån* lenne. Gullros blev riktigt varm om hjärtat. i all valmening började hon slicka ;lampa i ansiktet med sin stora sträva tunga. “vred sig oroligt i sömnena Låt bli. Du tvättade mig ju i förrgår. Du har ju lovat e . Låt bli mor, kved han halvvaken. att inte tvätta mig mer än en gåna i veckane 1: AJ ., Gnllros blev mycket förtjust i es laten den lilla varelse: gav ifrån sign De påminde henne om"kalvens laten. Hela hennes modersinstinkt Vaknadea_ _ de,Mun, sa hon och slickade på allt vad hon › ., '*, på vaknade Klumpe. När han fick se det *juret”med den väldiga tungan hängande .mannen gav han till ett hiskeligt tjut. “Navåla cl 4._ i l 1 ; .'1 i Det höroes ända till Jönköping, där ryckte brandvåren ut och undrade var det brann någonstans. Nu blev det fart på trollen liksom på Gullros som insåg sitt misstag och traskade hemåt för att trösta sig med en frukost av klöver och timotej. Men trollen blev utan frukost. Den elaka personen hade inte bara nöjt sig med tältet. Han hade tagit matsäcken också. " Det blev en lång och tröttsam väg hem till grottana Alla var arga, trötta och hungriga, Man gralade på Ompa som.övertalat dem till detta äventyr. _ Aldrig mer semester, sa Trollfar, och de andra trollen instämdeg i 7\ Omna blir förlovaâ. En dag kom trollpojhen Bulle från Kinne kulle och hälsade på i Rödgavel. Ompa blev genast förtjust i honom. Han var en så tuff och trevlig trollkille, tyckte hon. Och så heåe han en fin motorcykel. Nar Bulle bjöd Ompa på en åktur, tackade hon genast ja. _ Men först måste jag snygga upp mej lite, sa hona Bulle hade inget emot att vänta lite. Han tyckte Ompa var en bussig trolltjej och mychet rarare än trollflickorna hemma på Kinne 7 'I 530 Ompa tog på sig sin finaste sidenkjol och så kammade hon tofsen på svansen och satte dit GA röå rosetta w Vad du är vackers sa Bulle när hon kom. Så säger du väl till alla flickor, sa Ompa och rodnade. Ompa satte sig Upp bakom Bulle pa motorcykeln och så knattrade man iväg. Var ska jag göra av svansen? skrek Ompa. Men Bulle hörde på styva linan och gav mOUoroykeln full ga ] Omoa fick fullt min att Göra med att a 1 V T i *0 fast och glömde av svansen, som släpade efter 3 i smutseng' å :ÄNR hände det sig ett hunden Buster var ute och jagade ?att just den dagen. Ian var mycket i:*:w.._.4.n.: .: 70A.) LOiuJLÅuah .L JUL katter som naâe Buster fick se Ompas svans med den rusa förbi på vägen med hiskelig han det var Gi. hart. ,J Eau togigenast upp förföljandet. Han var quhtig att springa BUStJ?; så duktig att han snart hann upl âetta som han todde var en hetta Motorcywclv sår han inte n var han av att allsg så upptage C C stirra på den röda ros» r 9 l Buster blev både förvånad 002 I ett hiskeligt vrål satte Buster svansen mellan benen och sp"ang till skogs. Någon kattjakt brydde han sig inte om mera den öaøen Men stackars Ompa. Hon fick gå hemo Bulle hage inte alls sett att hon ramlat avg Se med full gas. Nir Omaa kom hem lade hon på sängen “ sig snyftade hon. Jae vi och tjurade: nu? a, av Q ill inte åka med Bulle mer. Jag vill inte se honom mera Så Get var inte roligt för Bulle när han ?matillhaka framåtlwellen. Han hade akt Vät te;n runt och hela tiden trott att Omna varit »n nu B'T'L J 'I L hen., r . ! * io, d, i, snyftaue Omge, Ga :in vego m De är av rent gill? u En u n har du dem med def se Omna? ? 5' 9 9 4. Bulle tog upp de finaste örhängen av guld som ; __^_,. .nu 4_ uern och lasue den i aronol på Ompa. Sa var Bulle ooh Ompa forlov:le, for trollen ger inte varandra r ngar ri r' Trolrer och Trol mor blev mycket eleda när n g _ Å . _ ne horçe att de shulle fa nalle till måg. 0 av förnäm ooh förmö en tr 5 o han avlagt trollmästarexamen och ensegs A .. .in rs" m ' [18. en '5005 .Lifan 1 U w't du Trollmor dukade neneet fram t'll förlovnings c fest oo: det blev sång oz* " b glädje i iädgevel, nen enda som var ledsen var hunden Buster. låe ute under en gran i skoeen och funderade. gammal; när han inte Finne skilja en katt ren en trolle vano, Det var kanske bäst Klampe ser på T.V. Faster Strotai hade köpt T.V. trollen. som bor under Persteng Nyheten spred sig som en löpeld bland Alla måste dit och tittaü Alla utom Klampe. Han var inte riktigt sans med faster Skrota. Eon ansåg att Klampe var en raokarpojbe* o övoe uppfostraea Hon ansåg det också vara sin plikt att hjälpa till med sina brors_ opfostrann Lille Klumpe tyckte hon om. Han gjorde alltid som faster sa och som belöning fick han godsaker. Men Klanpe var som sagt en lymmel som borde uppfostras, och hon hade inte dragit sig för att använda rottingen trots att Klampe var så gott som fullvuxen. Så man kan förstå Klampe om han inte i onödan besökte Persten. Men nyfikenheten på T.V:n blev honom över_ mertig. Alle talade om.de underbara saker som de sett i den lilla lådan. Fester Skrota tog vänligt emot honom när han kol. m Visst ska du få se på T.V.,sa hon, Det er lärorikt för pojkar.Dn behöver se mycket iöå 53th Det där med lärorikt gjorde Klampe miss tänksam. Han blev inte heller öVer sig impo_ nered av T.V:n. En gubbe som kallades Flinta V < 0.. t avart_ Wu.. ;mv ...du nu 5. e 0 1 T 4 _ e 8 m a 1 1.1.. 9 i L 3 A» p 8 4 .u .1 a .3 ;G T 3 h P a .n 0 e m t a .n e 0 t a 0 0 e r . hu_ .T 8 O . 0 nu nu T V _.K 6 mm a 0 1% nd nl n u 8 1 T 8 h å n ha. 9 e i 1 S a e .n a G E R no b 0 S 1 r 3 Ö. 6 e .0.4. 2. .a 8 “M ?Q n OO n a :H ...U “i mm .1 ..qu a mur nu nu ua H a r i 3 6 m S 0 ;t .3. , nu .0... r e V m .J ä .. t å D. 0. a .1 f T 3 r .I . 1 d 4 .E .2 k.. E m. 1 så +u & 4 D a 0 å T U u a 0 v. n V ä T .m 1 P P. cb 8 S .i 3 0b P Q G f 5 t r _1_ a n. b a ö 0 a i i. n 8 .a n i e .f l +U ä 1 E T T .U .J 5 s 3. 0 a d 5 e r V Ö 8 0 nu .3 l m T u. .ab T 90 .2 V m nu h .1 d 0 a f V r G 8 mm .0 e i i t t ab 8 a Ö t .R d mb , 8. nu m .L n r h a t 3 U " r .1 C å ä n a 0b . nu ä 0 S 1 k m. 3 f r nu i m 3 e t d .1 m n a t .a å k 0 i n 8 a ö l .1 f P .a 3 .P 0 0 e .3 3 e i l a ,å n a t .. f 1 r P 3 P R 9 .n 5 P 6 s l ä 9 ...(1 6 h e 0. a m.. .1 d H r a u n 0 ”a r S .1 O 1 .1 P E .h a .t 1 a .Ö I 1 H h V 3 .l +u e r .0 .3 1 m... e n »K T A .U R “1 V 1 .1 r å ä ,TJ 0 e t e S 8 f k a .1 l i ä .1 t r a m P 8 t R E 0 e .. r h å ä t t S S 6 l a 0 d f 0 I .n +U .r 6 Ha .G H .3 S ,å n .1 .a ä n n r e ä 0 6 L» å .H .3 ä 8 3 a 0b 3 i “I +u E. E ä 0 .1 M T T 0 a d 3 a r T ,U G H ö 8 P f U 0 .b .m m h t t . ä t I m m a V .1 .k n “a 1 P ä 0 , .E S e .i s t 1 ,M r k C “I i b 0 ”a 1 e u .n . 6 a 8 I N d r e l 8 6 a S 1 .1 0 L d a G .d 1 t e r t a 9 e ä. ö h t V n ...u f .n a 5 1 U R n d 5 .m t .t r ,i i .n s d e i 0 r 1 r e T a H .1 3 ...a m .F S t m _J_ T .G E V a. .m 1 t 2 a a. a a 9. H T R O T u r 1 0 B. 8 ä .1 .t 1 8 .1 b V 5 S 1. k. r 3 a 3 3 g, B 0 a 3 +U r . l 0 6 a a s e H “1. l . " V .3 H a G .a ,3 b r .a n a l i U. 6 e r n . h P ab .5 U nu å e s k r 8 e T R ü b r .L r 0.0 e H E G H 3 .. 75 .B S 3 t nu om. 0 .1 .20 0 i .t ä a a d .d 8. e 0 8 .U D E .1. nu 0 n .3 5 .L M m t r t 8 J D .H H .5 3 .i a r å V .1 ...u HA. å å 0: e 1 nu nu 1 e 6 i u 8, å n h 0 .1 0 i “D E ä 8 m 1 l m ,E I 1 t 1 ,a n _ H. . d I G S .t “ O v, ä ,.H 1 0 s 0 S ä q... . n r 8 .1 r .3 nu .1 T 9 r D. r ä r å ä ä ä n a \ .i 5 a I .mg I b t 3 G 15 x .3 1 b .n 3. .0 f I .C . Hahn. .av/“.74 y 3 v V _ n .r e e n: ä 3 .r ä 1 a n å . u n T "01 .fu a .d 1 H vi.. a a a a 6 .P I a f P 1x.. . V a.. a .m H r 8 3 H T. 9 a 1 P c d 3 r i m ,5 h p ä .n a r ä ä ;E s 3. T å a .m ö :x .6 G 8 D \ C 4 0 e 1 R S 3 1 d .H E , . d D t 0 D .I .Z .Z 0. V t H U. 3 nu .T .5 a .1 .E S B 10 C å V 0 e t G A L T T. F .9. .f D .m a a a a r . L 1 1. ä a a i S V t t e n a .5 h .a d a n å n .k 45 a .5 c 1 ,. 3 l e ö S f .t .t .3. .P 3 E .H 0 G .1 8 +0 2.; m T F .1 _ i I .d 0 D.. 3 u \ m_ “I W T .4 f g ,HL i h t R K m a .l .ä 0 6 a mm. 0 a 0 .1 77. e ._6 r .1 .t d .3 .. C .å .m 0 U V f a 0_ a .Vu a, 6 r o 3 8. T nu: P Q_ LL J 3 % .n nu nu å ä a a m_ 3 .a S 0 U vu b 9 La . .1 1 . 1 1 k h a_ "I a 7_ .Ö nu .1 U +u ;Tu h 8 O 3 i 0 m 8 .f H 21 M 0 0 m LK a “UAH DN., _11; . G Gu .ü e d a P a T 6 h d m T 5 6 är n 5 v. .3 ä ä_ .n 7 V.. +1.. .VU ...4: l a a 1 f t c 3 ra. 0. 0 2 G d rm_ h å T 3 Ö. a ,M 3 .v T W C Om. .K .d 0 T G m +0 Ha “ha u 5 ...a 1. Ö). _ rekord i baklängesspringning, m till Peraten lar varit nytt varläerevord f' hundar. Faster Skrota satte samt rr 1 stås bra draghjälp. Buster*och nor1var ju samman» 7% bundna i sva sarna, Buster var stor och stark. Syrota hade bara att följa med, Efter den betan skrev faster Skrota om sitt 3 testament , Eodgave trollen får inte ärva ett a kvarlátenskapen ska till ttiga Trollharna ? Klampe spelar fotboll. Klampe ville gärna bli med i ett fotbollslag. Så när Hastholmens idrottsförening behövde en ny högerinner anmälde sig I ampe genast. Det bestämdes att had skulle provspela i en match mot Ödeshög. Klampe ställde redan från början till oreda hos motståndarna. Eftersom han var na tan rund och inte mycket större än bollen tog spelarna fel ideligen. Lika många sarang efter Klampe som efter bollen. u Hera mål: skrea publiken. Det tyckte Klampe lat mycket förståndigt. Han hade, ifrån. Han var hungrig som en varg och skulle inte hunnit äta frukost innan han gick hem inte haft något emot ett mål, Men hur han tittade kunde han inte se något som gick att äta. Inte ens den minsta lilla daggmask stack upp huvudet ur gräset. Ratt som det var rullade bollen in mellan de Vita stolparna och hamnade i ett stort nät som hängde där innanför. Bravo mål: ropade publiken och man var Vild av glädje, I Tänk att man kunde bli så glad för att bollen rullade in mellan de där stolparna. Klampe ille så gärna att det skulle bli glädje en gång till. Han tog bollen med båda händerna och sprang in mellan stolparna med den. |\3 '. t D.. 4 'in L W W iñmü ev inga ala 5Ub bom K nmoe je 7 .L brott. Istället buade man och sa fula 0rda .5 C D '., e domaren och pekade på en punkt 0 in målet. Klampe visste inte vad som menades med straff men tog för givet att det m skulle Ptra fas och gick och D petadea Då kom det en stor och kraftig spelare och sparkade till Klampe så han for scm.en kanonkala in i nätw maskerna; I Domaren blåste för mel och de' blev jubel e kte man att det var Klampe (i) 0 v låg i nätmaekorna och inte cellene Det blev en livlig diekueeion» Man visste '3 1. :alla räknas för mål eller ej, '“ G Leder tiden sparkade sin Klampe loss ur e nätxt9 vargå han omedelbart lämnade fotbolls Trollmor berättar en saga. Morg berätta en saga för mig, bad Klumpe en dag när det regnade och han inte kunde vara ute och leka. Då måste jag köpa en sagobok, sa Trollmor. w Nej, inga sådana sagor Som står i böcber, sa Klumpe. Berätta en riktig saga. Något som har hänt; Om jag skulle berätta om jättarna då? sa Trollmor. e Ja; om jättarna. Det låter kul, sa Klumpe I_ Det var en gång; så berattade Trollmora Det var en gång för länge sedanaflera tusen år sedans när jag var ung trollflicba. Då bodde det en jättedrottning på berget som hette Ommaa Ja, det är efter henne som Omberg har fått sitt namn. Hon bodde uppe på Hjäesan i ett vackert slott med salar av guld. En dag kom det en jätteprins ridande över .Vätterns is för att fria till Omma. Red han på en jättehäst, undrade Klumpe. i Det klart att en jätteprine rider på en u Titta på det runda märket i bergvaggen har utanfor 9 D t är minet tio meter i omJFretsa Det är market efter h"etens hov. När jätten skulle rida uppför berget orkade hästen inte ribtigt. Han slog boven i bergväggen och tumlade med ZZ sin ryttare ned för det höga stupet. Isen u Är det ien stenen som faster Skrota bor brast under tyngâen och såväl hästen som dnuer? 5a KIUMPG» jätteprinsen drunknade i Vatterssmen uppe på › “ Den Stenen är det? sa Trøllmor' Du Må tro berget satt drottningen och grät. Hon hade så qy att det måçte Varit en Stor jä te Som OTEat garna velat gifta sig med den ståtlige prinsen. .'* VaEta Öen ?att öVET Vättern' Ja, han blev så leäsen att hon lät santa ned Å * SåFH tt? att jättaTna har flyttatv Sa Klumpê båda sig Saalv och slottet i bergets djupv i för nu sblner solen och jag sta ut och letao Därinne sitter hon än idag och gråtgr, F Men det hade jag aldrig Vågat om det stått en Det där vattnet som rinner ur berget inne i i i Västergötland och kastat steno Men det är ROågavoLs grotta är tårevattenø Det är I synd Om drottning Omma i alla fall, som drottning Ommas tårar. ska sitta där inne i berget och gråta. om drottningen, tyckte Klumpe. a, sa Tro lmoro Sättarna var inte all t 1 .L tid så roliga a t ha till grannar. Det ställe e till nya? t Ofoga m Varfor finns det inga jättar nu längre? undra e Klumte. d _ De flyttade härifrån när de ?ristna hyr» Forma byggdes, sa Trollmor. Jättarna tål inte att höra Flangen från kyrk e antagliaen, sa Trollmor. Heda tyrta var .n byggdes. De stod på e 04 sluaaade stora stenblock 1 f 3 . ,anwa : :se .3 5312;'”51 JOZJIJ. w Jag vill ha et: fobby aa Klambe en dag, _ . , , av __ n . ..” , . 'L .. Jag Vlll tgara pengar aa *tg ?En ?Opa en EOUOT 4 åt domanverket, 'ft '› rerEmil, Han :Sf olayapper och 1,* en ;ramtiu ELQ att vara srrap o \ › "V . _ .Q ?lOübwTay o: Trollm “. late ger det nagon status ?ellers och dällgt ”etalta a: etat 5 :ragadc Klam;e? »Let betyder flat nog? sa eg Som om vara eft heder “uzxle \ turiatvard9 sa Trollmor. .L ' U 1.: ,3 +:' 4' eoler en urlsuvard ulll Tet blir ett bra jobb u u__ 1 , Laturum och elev * "4 1».' .min 9 1” M deenuge uurlatcamhd, alampe var Klampe han kunde? En av tanternag som hett har"a, Purue alla oregelbundna verb på såväl tveka,;ranska o engelska. Hon sade sig aldrig ha hö e förr. En annan av tanterna, som hette Margareta? hade varit i Turkiet och trodde att det va; turkiska; Något ytterligare ljud fick man inte JT Klampe hur man än lörs Ordföranden sa då? att en turistvard som inte kunde ge prov tåspråkkuuskaper? det kuud man inte anstalla. Det var nödvändigt att átw minsto de kunna engelsraa om n Tant Margareta r “ då på en d Kunde man inte ansta ch ti a honom ”ör turisterna; De f esta har a drig sett ett +0 levande trolla Klampe skulle bli er turistat 7 .J Gion som skulle dra folk till Omberg lång ?" r (LT H vaga ifrån. h Turistnämnden tyckte detta var en bra idén ålampe blev anställdo Det enda han skulle gora var att sitta i Naturum varje dag mellan *la 11gOO78.00 och se glad ut och låta turisterna titta så mycket de villeø För detta skulle ha; 1 få 78 kr. i timman och en dag i veckan ediå. Llampe började jobba redan på måndagen. allde turistvärden9 som hette Roger, 7 ,h . V ,i *i ,› :vn __.w ,. v, 51 A ,N 4, * placefmug “lagga fw Oh ubOl allceias under 3, ,I ._4 C .1. , \ 3 _ 'I ' . J 9 .LL . oet ngöuOTyauQ lodgurota Det sag obaott ut »xt T”. »Vu › e M »1\ tvoate glamoe och sneglmoe pa de vass c: . ' ,51, ;v.57 › ' 4 mr. . › rt name ;noe eltlt uaaonse LA o en 1087. De först: besökarna var en skolklass från *1 “7 '1. '1 4 » awmaoouaa ?Oger galozve den blanå eoverdlgu 1“eterna på Naturum vem e r m e 7 “7 » u v eu p Aal uno Log ull; Alampe t w Troll det finns ju inte langreg sa en 9 r .. . m ua :al man ar, sa en fllckag Ylamoe blev arg över att bli kallad ful ool ggoroe en geimae, m, ”2 merge . w ;lita Da cVanOng 4. och åta i raoñ 1 lo”aleL med alla barnen efter Sig. De tavlade med varandra om att rycka flest ?lappaie honom tröstande på huvudet oh W v a få w, gav Lonoo en emorgad med meeoet páo et litadant. +..,,': .3 l; J, EZ. Li bl Den här gatge: Flattrade han uno i ett et för att evydda Sign Dar 't han länge och tjurade. Just som han skulle klättra ner kom det en amer nedanför trädet. F.) f' x. stockholmefamilj och slog De Öukade upp sin frukost i gröngräseta Det största barnet kunde inte låta bli att klättra i trädet. När han då tittade uppåt fick han se Klampe och trodde fö et inte sin ögon9 så gav han r till ett galltjut: _ Titta'ett tr ll i trädet. Pappa det sitter ett troll i trädet: Hela familjen tittade tvivlande. Ja sannerligen, satt det inte ett troll och glodde på dem m Honom måste vi fånga Och ta med hem till Stockholm som sommarminne, sa mamman ., bekanta har ett troll. Vad 93 a Ingen av vår de ska bli avordsjukaø Det blir annat det än undulater och papegojor» » Kom ne:g sa pappan, kom ner ska du få en smörgåe. Men Klampe klättrade inte ner, något soemar minne ville han inte bli. a Jag ska nog få ner dig, sa pappan, tog tag i trädet och skakade det så mycke orkadea Klampe blev så omekakad att han genast släppte taget och dråede ner mitt i spenaten9 som fa_ LM L. ...L 'u _, r: " _D._.. . +› m . w. . v .w .. ' 153,1/ :rem 'bill lfdi JBL. Su'âuåautâü yra? 3 .S' “1 'i , '1 7 › >v 5 *' min; 3 §2 Oil innan Hirdman 0 C: “554370313 ._ ,. 429 44 , .. . . l " . 4 , « 4! mn ' .. qa“ø leLb egenaben ur ögonen se att de Kunde . ' ,. › 1.., .. .1 'v' . A " i. 4 ' se igen; nade Ålange fors unnlt 7 h r r" . mfl 'rt'M \ L' .. u: ' den Je: fd bag hem blll g OuâL i full 1/ a med dina nänderaio Så gick Klampe till arbetsförmedlingeno Där frågade man vad han hade för yrkesutbildning bet hade inte Klampe någon u Det blir att börja som elev då, sa mena blir inte så mycket betalt första tiden. Vad sägs om sotaryrket? Vi har just en sotar tare som söker en lärling. Det lät inte så dumt, tyckte Klampeø ett st? på taken och sjunga sotervisor, det var S å var det ju ett arbete ute i det _ Jag blir sotarelev, bestämde sig Klampe, e Då kan du börja meddetsamma, sa erbets förmedlaren. Sotaremästaren Visade sig vara en stor gubbe med svart skägg som hette Karlsson. Han kallades Karlsson på taket. Det var inte bara skägget som var svart, hela gubben var så svart som han någonsin kunde bli och ingen hade någonsin sett honom annorlunda. Bara tänderna lyste Vita när'han skrattade. w Jaså, du ska bli sotarelev, brummade han» Jaha, du ser inte så dum ut. Du har förutsätta ningar för yrket. Följ med upp på taket så börjar Vi. Klempe undrade vad som skulle bli hans _uppgift där uppe på taket. Han behövde inte undra länge. Karlsson grep honom i svansen A! I loss min sotareleva (o :i . , .. Tu: \: och hyvade ner honom 1 e%orstenen, Han anvande Umm 1" ,7 HOTQG un; ocL ner med P « Tås s'? h›"“ Ålampe som Vls“e Och Idoön 1* LaIt' n M ,F _ _ __ i 543 1". e ;än 'iv _. I L r CSA honOm. Ålampe passade Lre01s och rev ner massor Elva “Lorbten gå* *ltc uran *3* “V .. .. . Tf 0* 40'* 1: R '7 är av '0 få med sot. Sotmastarn var mycket nogd. lÄnultbd Jggpa“b3tyre*3649 sa bfündkiren° “ ' ' nå 02 ' ,on "i “' *rv “1 ca, *myx... Du ar den basta SOtarelcv Jag haft, sa han. ““ har 330 G t OCH be* Om *ovä “ so“a* ; l ,. 0 A; + _ n ; Men Klampe varken horde eller sag. Han var mESUaan“ l .. _ 4 e» J«"“*"t ø «« "›r”« : alldeles full med sou ovenallt. i Det maSUC g”° % 11* llbenf Sd bfala “z” . 2 M, 4 1 , Ålampe akte upp och ner l 1. skorstensplpor r Så Klampe kom inte loss den dagena Att de n fö? Ennnliga t :717 den dawen. Sotmästaren stod nu e nå taket och b 1 4. H: tm 1.1. .m sk'*>tl*pt 'l .'ån" t t egong Vlsor och hyvade upp och ner. (Itf *to tl 131” d “ar “ 0 H m 'r a 'rm c “åzga a v 1' q e n i' hang och bra svans hade Alampea En gang var L 1 0 p 111 üad ”k Ã'hwL byggnadsstyrelsen anb p* 4 Ler J i \ (D Ill CD “1 Cx 4» M |, I' I han så långt nere att han kunde känna oset av .. . . .. 3' try' "o , cr. i 'IMn' rr " › r” nygraodade pannkakor nere 1 hoteto Lai* leo“rna Inben Vet rl*“tbt max håg .. . .. 5 . ..., 'k' 7'. r “511 =n xn l den tolfte skorstenen hands ett=m1ssooe$ “onmer Littbuka' g . ., .1 . . “ '1 nt " .." j_ GJ?" J" Det var sa att swatan Vlwtor hade funnlt det , sa Klampe Slztcf “'OfSUGnen V :Emföv Sotarmastaren går upp ibland o han mar. Klampe svarar att hsa mår bran HQL fastnade och hur an Karlsson drog och Han hi? börjat att Vänja 315* som tur är myckte l qvgqspp S? fick han inte UDP honom har'han blivit Van med staterna. De till .. 4 LA.: L _, .. ( F 4_ o « t › rm u v r,w « v 0 Cd » man» se Det va: en ooehagllg situatlon for Ålampe_ och med gel honom en 004 annan dåägmab2çum . o n . v . 1 'Hcf.A "* "5"._ “'I :J " 'v1 ' ,'r 7 '". ^.^i_ Nu' 5' 4 , Tlll ra"a pa allt nacyade svatan Vlktor honom “du ln“0 bvalbe* *hade* ?53° * gor hdn *n“3 i huvudet hela tiden. Han hade ungar i boet heller? man elâaT duvtigt i SPlren “EGET som han var rädd om, därför gillade han inte 03h det härliga StekOSét trynåer OPP Ted Klampes närvaro” Värmen och ro'”ena Så let går ingen nod på Klampe. Men det w Vi får skicka efter brandkåren§ sa sotar mästaren. åk_ Brandhåren kom, men de kunde inte heller { få loss Klampe. a a . › .. . 1'\'“Z“'” 1 :fm EQ* 'q v ,74: '5 '3 »71 114' 7*,*"* g_ 0 “' 4:11 Da far V1 Ilva skorstenen? sa sotarmastarem. L” d HL* luetñ 51“ “Mn “*Q*lg *ef vard inñ och aldrig göra nagna rackar“yg. LA.: Lu Som alla vet Cmberga människa har åäremot hitta det" var god Vän ha* tomtarna ?alade ut som skulle WTOleax ut me& luva, och tröga. Vebyxør. få , '31.13 \. ,. . 9 W " '> »L \. x . . › A ny VmuSuGUä Pm alm Lobty sa gâmmajm _)..L 3 tomen, Det är bara aug fdlja efttr och ln i varje husa Alla 0a”n har varit Süälla H (5) a 93 ' '1 21' (D 2) EU 0 Så åkte Trollfar till Vadstena» Han började i eTt bag vid Stor m 'm n finns det några 8'511 Jaa, det finns Små förväntansfulla ungara Jag är Ombergstomten som är här med klapparnaç sa Trollfar. m Det finns inga riktiga 'tomtar3 sa gem L Smörsta barnet: m Det är morbror Edvin som har ?lätt ut nu ia? 3a den näst största. u Visst finns det riktiga tomtar, sa r barnens far. Morbror Eâvjn år mvc .1 än den här tomten. Förresaer är morbrom Eävin i Stockholm. n Välkommen jultomtenâ Det var roligt L aut självaste Ombergstomten har sista hit. . När Trollfar delat ut klapparna blev 4.. han bjuden på risgrynsgröt. De› var Get godaste han nå ons tit, så han saute i sig tre stor I i nästa hus bl;v barnen också glada nar âe fick se jultomtem, trots att inte de h eller trodde på honom. ka) m ?i grynü_ alla barn som blivit urañ julklapp. men visst Sröt 06h ät tre rallrikar där ocksa. i blev de glada över att tomten kom till slut. “.När bao avverkat Storgatan haäe han ätit _§'. Mycket sova blev det inte för Vadstenabarnen SGXtiO tallTiVaT “Täta 1“ och deras föräldrar den julnatten. 'Nästa gata, aom var StragatanT bade manga i 1 Så går det när ett troll ylär ut sig till ' tt det n buss Trollfar o 0% Skalle ?i jultomte. Det är ett jobb som måste skötas Å' bli sextio tallrikar till» man vad var det . §7; av riktiga tomtar, ooh de enda ribtiga tomtarna *.J. för underliga Voip \ magen? TCllfaT både *i är de som bor i slottet Elvarum på Omberga aldrig varit sjuka Han visste inte vad mag ont var för något, därför blev han fullstän digt överrumplad, Han blev liggande på gatan och bara stönadea Dar fann honom ;å småningom en polisv r 9 5 _ gasa? en ben ;4 U) 'EU §1: LJ 5 l...) d 0 :Å C P (D sa polisen. n sådant händer. 1 8 Till Iirban abulle ni» Men det är ju julafton. mi? va” ni bor aa ska jag akjuñsa bem er. _ I Omberg, hvad Trollfar. Wen jag har 'en mer utdelning i dag, sa 'polisena Sá Vom Trollfar hem till Omberø nå ett ' 4 i) satt som han knappast ranvt “igw Gammalsomten e ra CJ | C ._. H: I...] O N blev både förgrymmad och ledsen skicka ut en route på övertid Där hade barnen gått till sänk ed rafna ögon, Nu kom tOmten mitt i natten och .664. l. l hade ett fasligt arbeüe med att väcka upp “3 U.)