Perstorps-Polskan"

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

\ Öqwlw J I _ _ n m ;w _ i! _ Å... ._ J K_ F . _ “ HP H ._ “ L M T. .Wu L in! 1 1 . i g i v _ a