Kopia av originalhandling

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Ãürz z: : kt) n _ w /me W1,utø'?'LM ' ._ H _' .li ' Muz \ i WA fälg:za: dig; 6 \ .1.: Karm' 'JFL 1.4 'V _,, f ' " .I L . . 4?! öl :av bil. ø/JM/ 2 .r , ,y 1 " ,0 , i. _, i 3? H_ " 'Ur ''I.,2?,“;{.,4_(_ :i . ,1. E Lai! 1; '1411114 11', if I *1. t ”1 3 U J 7 l 1, .. U_ ' 2,' ?Lugn/4* B) /77ziüá .55 m \ I I :üøac 1/ ' 7 37.55!" 4. ;1. H; . ,J 4' ?MJ Hr" 5% 747212ng _ . .6/5