Rabbistans emigranter, Frida Blad, hennes bror Axel Leonard Johnsson och Oskar Thyrs barn

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

42/ 1 9 O O t a 1 e t s f ö r s t a d e 0 e n n i u m. Frida Blad utvandrade vid 17 års ålder är 1901 och mottogs av en moster i Chicago. Där arbetade hon som hembiträde i tio år till 1911, då hon första gången reste hem till föräldrarna. Vid återkoms ten till Amerika bosatte hon sig i Californien och arbetade som "Hired Cook". Svenska flickor voro mycket eftersökta och mycket välavlönade. Det var dock krävande arbete, varför hon gör flera rekreationsresor till Sverige. Två gånger reste hon med Johnsson Liniens stora fartyg direkt från San Francisko utmed Stilla havs kusten, genom Panamakanalen och över Atlanten direkt till Göteborg. En sådan resa tar många veckor och är i "First Class" standard en rekreations och semesterresa som duger. Det var annat än första överresan på Dominions Linie i emigrantklass från Liverpool. Hon var hemma och vårdade sin moder tills hon gick bort och inköpte därefter föräldrahemmet Gläntan år 1924. Men hon återvände igen till Californien, och det blev ännu en del resor hem till Rabbystan, där det väntade henne mycket arbete i hennes kära hem. Syskonen Blad alternerade med sina besök i Rabby stan, och brodern hjälpte till med mycket arbete. Efter ett längre besök hemma reste hon sista gången tillbaka med Svenska Amerika Liniens Gripsholm 1948. Hon bosatte sig nu i Los Angeles, där hon hyrde fast bostad, men även tillfälligt arbetade i sitt yrke hos e u n i u n aldre, formogen dam. Har hade hon sina mesta vänner och klim 9 a' tet är mycket behagligt. Det skall vilja till mycket kärlek till det gamla hemmet i Rabbystan för att göra som hon Q . . återvända ti Sverige för att stanna. 11 Det var år 1952 och denna gång gjorde hon resan över Chicago, där hon besökte broder, svägerska och syster dotter samt andra vänner, så till New York och med Svenska Amerika Linien hem till Göteborg. 746/09 (34 913 70/0 Of :SO/VW ' , 65/7 //06 eo M/ Axel Leonard Johnsson, Frida Blade broder, utvandrade vid 16 års ålder i maj 1902. Han berättar själv om sin resa: "Axel Carlsson från Kolstad skjutsade mig till Hästholmen, varifrån jag reste över Vättern med Trafik. Jag hade inte sällskap med någon. Allting var ordnat genom Linien. Min moster Hulda köpte biljetten här i Chicago, och jag tror den kostade 5 55,00, som jag återbetalade så fort jag kunde. Jag gick i lära till modellsnickare hos min mor bror och hade 3 5:00 i veckan. För rum och mat fick jag betala 8 2, så jag hade en dollar i veckan till kläder och att ha roligt med, och det var i tre år. Resan mellan Göteborg och Hull gick på en engelsk båt av Vilson Linien. Vi fick alla ligga i ett stort rum, man och fruntimmer. Överresan tog 5 dagar och 5 nätter. Nästan alla var sjösjuka. Allt vi fick av mat var soppa, bröd och kaffe, men det var inte många som åt. Jag var hungrig och åt allt jag fick. Så åkte vi tåg till Liverpool och stannade där i två dagar på ett hotell, där vi fick god mat och hade trevligt. Nu började Vi bli bekanta med varandra. Vi var mest unga pojkar och flickor. Båten vi reste med hette North Land av Americalinjen och gick till Fila ” delfia. Vi var omkring 500 emigranter, hälvten irländare och engels män och 150 svenskar. Det tog 14 dagar från Liverpool. I Filadel fia var speciella vagnar i tåget, som tog oss till Chicago, och bâ Qzez /Eom/HEO 0%/V550/1/ //0/ z' C ;&©./747. 76940, 5 L. 00% //FQ/y' é,â där mötte mig min moster. Jag tyckte jag hade haft en trevlig resa, men man var inte bortskämd på den tiden". Och jag låter honom fortsätta att berätta:"En sak vill jag nämna, att när jag kom hit för att lära modellyrket fann jag hur litet jag visste och vilken dålig skolutbildning jag hade. Det bästa jag lärde var i småskolan för Ida Johansson, en älskvärd kvinna, som jag aldrig glömmer. Jag kan se henne den första dagen jag gick i skolan och den sista gången jag såg henne på dödsbädden. De sista orden hon sa till mig, när jag tog adjö var: ?Du var en.så snäll och rar gosse, när du gick i skolan för mig. Gud bevare dig Axel!" Det var år 1919 på ett besök i Sverige. "Som du väl kommer ihåg så fick du och jag sitta i första bänken i storskolan. Vi fick en ny lärare, och det första han gjorde var, att han visade oss en lång käpp, som han sa vi skulle få av. Jag vart dödsförskrämd och avskydde skolan och kunde inte lära något för honom". I Chicago var stora möjligheter att gå i skolor på fritiden, och därmed bättrade han på sin utbildning i språket, matematik och mekanik, samt andra ämnen. Vidare utbildade han sig i bilkörning och motorlära. Och detta senare blev hans huvudsakliga intresse. Genom en bekant flicka fick han veta, att hennes husbonde ville ha en ung bilförare för resor på söndagarna. Flickan var hembiträ de hos en industriman Mr Jan Lewis, huvuddelägare i Owens Illinois (06) Glass Compani, och till honom gick han och erbjöd sig sköta hans bil. Mr Lewis tyckte bra om den vakne svenske pojken, så han antog honom. Så skulle Mr Lewis göra en långresa till New York, den tiden en både farlig och svår resa i bilismens barndom. Axel genomförde detta uppdrag till Mr Lewis fulla belåtenhet. Därmed kom han att bli anställd ej blott som chaufför, utan Axel fick förtroendet att ordna Mr Lewis alla privata affärer och företag med fastigheter, bilar, resor, semestrar, och denna plats innehade han till Mr Lewis död 1942. Han återgick då som förmögen man till sitt yrke som modellsnickare, också det ett mycket högt avlönat arbete. "Jag har rest över Atlanten 17 gånger", fortsätter Johnsson", och varit hemma i Rabbystan 1907, 1911, 1919, 1928, 1929, 1957, 1946, och 1951. Våra överresor har gått på Svenska, Norska, Engelska, Franska, och Tyska linjer". Sedan han gifte sig med en flicka från Landskrona har hon alltid varit med på hans resor och även trivts bra i Rabbystan. "Jag har haft tur här i U.S.A. och har aldrig varit arbetslös. Som liten.pojk önskade jag mig en häst och en kärra, så jag fick köra, och att jag skulle få äta så mycket stekt fläsk jag orkade. Ja, fläsket har jag fått, men inte hästen. Däremot har jag kört bil mycket. I min anställning hos Mr Lewis gjordes resor över hela U.S.A. flera gånger från norr till söder, från öster till väster genom alla de 48 staterna, men också genom stora delar av Europas fastland, och även England och Island". Under min resa i U.S;A. 1947 hade jag 10 dagar som gäst i Agnes och Axel Johnssons gedigna hem vid en av Chicagos långa gator, Maple wood Aveny, över 5 svenska mil lång i dess norra del med vackra enfamiljshus. Johnsson har stort anseende bland svenskarna i Chicago, är sångarveteran och medlem i flera SVenska föreningar och klubbar. Naturligtvis körde han med sin bil och visade så mycket vi hann av den stora staden. Sommaren 1951 träffades vi åter i Sverige och gjorde flera resor tillsammans. Oskar Thyrs barn. Av den familjen utvandrade under 1900talet tre söner och en dotter. De mottogos i Amerika av en moster. Simon, född 1883 lämnade Sverige vid 25 års ålder år 1906. Han hade lärt till smed och bosatte sig i Osage i staten Kansas, där han arbetade i samma yrke. Han besökte Sverige år 1910. David, född 1885 emigrerade också vid 23 års ålder är 1908. Han blev affärsman och bosatte sig i Stoutland i staten Montana. Karl, född 1881 utvandrade vid 29 års ålder år 1910. Han fick anställ ning som smed i ett järnvägsbolag och var bosatt i Tacoma i staten Montana. Dottern Agnes, född 1891 reste till Amerika vid 19 års ålder och bosatte sig i Kansas City. Där innehar hon affärsrörelse och har det mycket bra. Hon är gift och hennes barn har fått en mycket god utbildning. Hon besökte Sverige 1947, då jag träffade henne i Rabbystan. Hon besökte sin enda syster i Sverige, Selma bosatt i Väversunda.