Norra sjötorpet

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 149 i inventeringen. Torpets namn: Norra Sj ötorpet / Torvestugan Tillhört gården: Ramberstorp Norrgården Torpets art: Backstuga Siste brukare av torpet: Gustaf Johansson född 9/4 1819 i Stora Aby. Hustrun Johanna Maria född Erlandsdotter född 23/4 1824 i Stora Aby. Sonen Carl Viktor född 1865. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 6 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Husgrunden borta. En Väg till sj ön har anlagts över den plats där stugan stod. Markens nuvarande ägare: Lysings Häradsallmänning Kommentar i övrigt: Hustrun Johanna Maria var dotter till Erland Andersson och hans hustru Maja Jonsdotter som förut bott på torpet. Maria dör 1879. Gustaf Johansson bor kvar med sonen Carl Viktor. I husförhörslängden står att Carl Viktor ej gått i skolan. Gustaf bor kvar till 20/11 1894, då flyttar han till fattighuset. Gustaf dör på fattighuset 19/12 1897 av magsjukdom. Enligt husförhörslängden 18501855 för Ramberstorp är Gustaf Johansson född 1819 dömd för stöld 5 maj 1848 till fängelse i 18 dagar på vatten och bröd samt kyrkoplikt. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandh'ngar, Ortsbefolkning, KarlErik Karlsson från Asgårda. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans Rydberg, Sture Johansson, Hans Wigren, Uno Lingmark, Sten Dalhög, Märta ?? Margareta och LarsGunnar Holmberg, Hillde och J anErik Svensson. Videofilm nr: 9 Skyltbeskrivning 149. Ramberstorp Norra Sjötorpet/Torvestugan Ramberstorp Norrgården. Sist boende Gustaf Johansson född 1819 död 1897. OHH Johanna Maria Erlandsdotter född 1824 död 1879. Sonen Carl Viktor. född 1865 Sid 2 av 2 ranbo _rrv; , _b'l . . “Iiih_ H i_ 1:35 " “x J'u _| 11', I .I I _\_'_I|_..h I i Ef* .* |__ ...h.l .' _.I ' Liáåüiüüåå; . _ b; I_.' Jfrh H E _ . _ 4 i .._..__ J' I '_:II .___ _. ' F' 'ln' ._ 5_ “LJ _me x' I, IT] _ i” I P* 'ha 3._Ey'å'ly nFu ' N' ° d I .___3 H_ elgai e er ar na _orrgar en \. _III_ I_ .______ .HI,fun _JHH. I.. ._.'_;; .JE H. :FFFF _ _ 5.Gransjökullenell HH' JI/ _' I 'x H. :12:: OIEEäar' Elen _ _" " ' _ .LJ 1:!!! _ __TFL_ 4" _ I, 5.5"3 6. Norra ' n . e'tédtiiiçstllugan'N §5 _.m .. H' MSE? " '. '** 5 I äähfgrkamergsltorp Melåangården THERE_ I: . du. '.5 __ .. 'Hz;1335 'i ' f 5.» _ 12:1.. .. \. .di'da' _ 'II . _.I' I: ' _ . . I 'Ira 'll ___ WII 1: .Vill en elle S;ödr:1 Sriiötorlzlkt I _ _ _ I : " . _:.'; . I ; _. ._..= 1. 3"' Lp H __x I'd_ á 1555 F *PaiI .I I. T . a_ .IH. ..I I ä___'ñ. ' 'H. __ '55' ...I I. '