Rehnstad gård

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Rehnstad Gård Rehnstad Gård, so m är belägen vid sjön Tåkern i Svanshals församling av Alvastra kommun, här stammar från 1600talet och har fått sitt namn efter gårdens grundare, hovintendenten Zacharias Rehnberg. Den fick säteriprevilegier 1672, Gården gick i arv i olika adelssläkter till 1348, då friherre Axel Herme lin köpt: den. Den Riftige "gammelbaronw utökade are alen genom utdikningar efter Tåkerns sänkning 1844, varvid han utvann ca 400 tunnland ny åkermark. Han lät gräva kilometerlånga kanaler, som än idag leder vatten till gårdarna och till två stora handgrävda dammar i parken. Denna förskönades med många nya växter och träd. Baron Hermelins dröm var att få sänka hela sjön Tåkern och ät få 3 den som ett böljande sädesfält. Som tur är för oas förblev det en dräml 1918 sålde släkten Hermelin garden till Albert Gustafs son från Sätra i Rök, vars son Vilhelm Renstad och hans barn är gårdens nuvarande ägare. Gården består av huVudgården Rehnstad och utgårdarna Åsen, Ramstad, Gottcrp och Käkestadu Förr sköttes varje gård för sig av de på stället boende rättarlagen. Då fanns Också ett välkänt ostmejeri, såg och kvarnar. År 1900 fanns det 74 man anställda. De använde 90 par oxar och 20 par hästar för att bruka jorden. Dessutom fanns 500 kor och 600 får. Idag drivs hela jordbruket som en enhet, och arbetsstyrkan består av 8 man med 7 traktorer och stora moderna redskap. Sedan 1970, då mjölkkorna såldes, är jordbruket helt kreaturslöst. Arealen är 555 hektar åker och 2/5 består av styv lera och 1/5 av massjord. De viktigaste grödorna är höst Vete, oljeväxter, ärtor och på mossjorden potatis. Spannmålen torkas i egen tork och potatisen lagras och sorteras i egen lagerlokal under vinterhalvåret. Mangårdsbyggnaden är uppförd 1949 efter ritningar av professor Erik Lundberg. Den gamla huvudbyggnaden brann ned »till grunden 1947. lyglar och magasin är från 1600»talet och flertalet ekonomibyggnader uppför des under baren Hermelins tid.