Bertilsstugan 1:1

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Träñrma Kommun Ödeshög Fastighetsbeteckning Bertüsstugni1f Gatunummer Benämning Bertilsstugan Fastighetsägare Knut Gotthard Klassens dödsbo, Tranås Inventeringsdatum 19804022 Inventerare nr Negativ nr Johan Högqvist T 04:37, T 05:02,12,1416 BESKRIVNING a) Bostadshus › Timrat bostadshus i ett och ett halvt plan klätt med faluröd locklistpanel. Sadeltak belagt med tvåkupiga cementpannor. Naturstensgrund. Vita tvåluftsfönster med spröjs. Gröna, släta dörrar med fönster. Ladugård ,Ladugård av falurött liggande timmer och brädpanel under sadeltak belagt med korrugerad plåt. 1899. Bod Timrad bod med synliga knutar. Sadeltak på mångås belagt med korrugerad plåt. Dass Bass av faluröd brädpanel under pulpettak. Jordkällare Jordkällare under sadeltak belagt med enkupigt tegel. Garage Garage av faluröd brädpanel under sadeltak belagt med korrugerad plåt. Qi: Datering Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde Fhibod C; ca 1850 aockcjåk Ödeshög kommun Trehörna socken «Bertilstugan 1:1 Bertilstugan Neg. nr. T 05:02 Miljö från SO \\\ “m . y mmm' Neg. nr. T 04:57 Beriilstugan från S 3 Foto Johan Högquist 1980 Bertilstugan Neg. nr. T 05:15 Bertilstugan från NV Neg. nr. T 05:12 Lada från 80 Foto Johan Högquist 1980 Bertilstugan Neg. nr. T 05:14 Detalj av ladans norrvägg Neg. nr. T 05:16 Bod från SO Foto Johan Högquist 1980