Bertilstugan eller Ålbäcken Rosenlund

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Torpinventering i Trehörna socken Nr. 19 Bertilstugan Torpets namn: Bertilstugan eller Ålbäcken Rosenlund Torpets art: Backstuga och torp Finns: 1826 Byggs 1826 när brukaren på Bertilstugan Anders Jakobsson och hans hustru Kerstin Andersdotter flyttar dit. Båda dör 1831, sedan bor en änka där. 1837 kommer Anders Flux med hustrun Greta Nilsdotter dit. Anders är sjuklig, han förpantar stugan för 600 riksdaler. Greta dör 1847 och Anders 1850. Sedan bor ett par familjer under kort tid där. 1860 kommer Johan Johansson och hans hustru Johanna Karlsdotter. Nu kallas det för torp. . Johan flyttar till Amerika 1882 och Johanna följer efter 1882. Sedan bor flera familjer där. Sist boende är Klas Wilhelm Andersson med hustrun Anna Lovisa J ohansdotter. De kommer dit 1904 och då är torpet friköpt och är på 1/48 mantal. Klas dör 1925 och Anna Lovisa bor kvar till sin död 1965. Torpet fungerar nu som sommarbostad.