Röks Kyrka

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Röök Brenners teckning Sommaren 1848 raserades kyrkan och den 17 augusti 1845 invigdes den nya. Samtidigt med kyrkan revs också den gamla tiondeboden, i vars ena vägg Rökstenen var inmurad. Stenen uppsattes sedan i nya kyrkans vapenhus, södra väggen. Där satt den till år 1862. 60 Röks Kyrka nu RÖ'A 5' K VMA/1 . Kooks teckning