Silluncher under år som gått

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Siliuncher under år som gått. 1983 Sverige får sin nationaldag den 6 juni, som tidigare varit svenska flaggans dag. Flaggfester har hållits på Skansen sedan 1890talet och från år 1916 har man firat officiellt Svenska Flaggans dag över hela landet den 6 juni, det datum då Gustav Vasa blev vald till Sveriges kung år 1523 och datumet för regeringsformen år 1809, som stadfäste många viktiga medborgerliga rättigheter som samvetsfrihet och tryckfrihet till person och egendom. 1983 En ny tradition söker man skapa i Ödeshögs samhälle i samband med firandet av Svenska flaggans dag. Sture Ivarsson har ordnat med det svenskaste bland måltider potatis, sill och gräslök, vilket åts med god aptit på Riddargatan, där långbord var dukat med gula pappersdukar och svenska flaggor på bordet omgärdat av björkar. Det skall vara fest på gator och torg, tyckte entusiasterna. Lasse och Bo Dahlstrand, Lars Eksell och Göran Sanfridsson spelade lunchmusik allt från nationalsången till Carola Häggkvists Främling. Larssons matsalar svarade för serveringen. ”Ösjökungen ” Sture lvarsson fick mycket beröm för sitt tilltag. På vers förklarad han varifrån han fick idén: En idé kom från Clara i Handelsbon, utan tillstånd vi slåss mot byrkrati. Med svenskars frihet i en fri nation, vi dukar på gatan ty gatan är fri. 1983 Flaggans dag firades officiellt på kvällen iAIvastra klosterruin med Olof Fridlundh som talare. Blåsorkestern underhöll med musik, Lysingskören sjöng och Gunnel Åstrands flickor gymnastiserade och Alvastragillet dansade. Som vanligt stod Kulturnämnden för firandet. Tio flaggor utdelades. \ oto Roland Hagberg 1984 Sii/unchen aväts i Ödeshögs park med Storgatan och Axén klädesaffär i bakgrunden 1984 Nationaldagen firades i Fridtjuv Bergsparken av 300 personer, som åt 120 kg färskpotatis och 30 kg västkustsill. Gräslök hade insamlats från hela samhället. Ösjökungen, initiativtagaren, förklarar att han ensam inte orkar hålla i trådarna i framtiden. Musikskolan underhöll och Åke Lidegran ledde allsång. Foto Roland Hagberg Fridtjuv Bergskolon i fonden. Jan Johansson, Sven Erik Åberg Ingeborg Green 43"* x Känt .å W 'Mn ng: ecng För nationçlfirandet med ÖsjñKungen i Ödeshög kl 12.00 13.00 Denna sedel skall medtagas och utgör för handsbemälld ' luing (enda gällande: för: I , Namn ,1 ' L v och avser deltagande i den knngligá (12556 med 5ILl/POTATlSrGRÄSLÖK/GRÄDDEJ n MUSiK och SVENSKA SÄNGER för att vi len ver i ett fint land och har det ganska gott på vår plats av världen. Officiella Nationaldagen firades i Ödeshögs Hembygdsgård kl 19.00. Musikskolans blåsorkester marscherade från Lysingskolan genom samhället till Hembygdsgården. Där fick musikkåren motta sin nya fana med kommunvapnet. Alvastragillet dansade. Högtidstalet hölls av forstmästare Ulf Ribers, Motala, Lysingskören sjöng och ett spelmansiag spelade. Flaggor utdelades till sökande. Kyrkoherde Per Öhman avslutade. 1985 Det för tredje året anordnade sillbordet i Ödeshög på nationaldagen övertas och arrangeras av lionessclubben. De två första luncherna svarade initiativtagaren Sture Ivarsson för själv, men arbetet blev för tungt för en enskild person. Långbord var dukat utanför hantverkshuset Johanna in under Östergyllens tak. Ca 170 personer deltog i lunchen och fick lyssna till musik av musikskolans lärare. Flera företag bjöd sina anställda. Det traditionella flaggansdagsfirandet skedde vid Alvastra klosterruin med Rolf Eriksson, Hov, som talare. Alvastragillet dansade, Musikskolans blåsorkester spelade och Hemvärnet paraderade. 1985 Kulturpriset på 5 000 kr vardera ur Ingeborg och Folke Löfs minnesfond tilldelas Kalle Bäck, bygdeforskare och historiker, Stina Dahl konstnär och musiker, Susanne Lidegran, musikstuderande, Åke Wassén konsthantverkare i trä, samt uppmuntringspriser på 1 000 kr till musikstuderande Helena Rydberg, Halvarby, Ulf Hllesius, Cederberga och Patrik Nyberg, Lassarp, Trehörna. Kulturpriset utdelas för första gången sedan fonden bildades år 1984. En stiftelse har bildats och har som ordförande Sture Pharmansson. 1986 Årets kulturpriser ur Ingeborg och Folke Löfs minnesfond på 7 000 kr vardera utdelas för att främja skilda kulturyttringar till konstnärer eller personer som har sin konstnärliga eller kulturella verksamhet förlagd till främst Ödeshögs kommun. Årets stipendier tilldelades Rolf Erixon, Hov, mångårig ledare av Cantuskören i Vadstena, framstående växtkännare och anläggare av örtagârden i Vadstena och Alvastra kloster, Olof Fridlund, Ödeshög, kantor, ledande kraft i Ödeshögs musikskola, pianisti olika orkestrar, manskörsdirigent, WiviAnne Mansfield, Ödeshög, konstnär, cirkelledare i målning, Gunnar, "Gubbe", Björkman, konstnär, bokillustratör, Tåkernkännare, Hugo Brolin, Bromma, hembygdsforskare, redaktör för hembygdsböckerna. Två uppmuntringspris på 1 000 kr utdelas till MarieLouise Ramevik och Charlotta Stjärna, två musikstuderande. Sillunch serverades enligt hörsägen av Lioness på Spar lnn i Backasand. Foto Roland Hagberg IVIot VättervaI/en 1987 ÖlK firar 75 år och gör det i samband med nationaldagsfirandet. Den 6 juni 1912 bildades klubben och den 6 juni 1987 firas de 75 åren. Det blev sill och potatis på torget. Föreningen brukar alltid ordna något vid sina jubileer. Detta år tog man över sillunchen på torget. Trots en kall dimma som svepte in Ödeshög kom ett 60 tal gäster till bordet. Dagen fortsatte med firande av nationaldagen på Vättervalien. Vid tåget ner till Vättervallen deltog 300400 personer med 14 olika föreningar med sina föreningsfanor. Östergötlands idrottsförbunds vice ordförande Elsie Berggren höll högtidstalet. l övrigt medverkande musikskolan och Alvastragillet med dans. På kvällen anordnades jubileumsbanketti Folkets Park för 130 personer, där Ödeshögs kommun och ortens föreningar uppvaktade. Östergötlands Idrottsförbund var representerat genom dess vice ordförande medan Östergötlands Fotbollsförbund även denna gång uteblev med representant och fortsätter att inte visa något större intresse för ÖlK. Foto Roland Hagberg Söndagen den 14 juni ordnas karneval. 25 fordon deltog i kortegen, som beskådades av många Ödeshögsbor och många kända Ödeshögsbor blev föremål för uppmärksamhet. Bild från Östgöta Correspondenten 880607 initiativtagaren tili luncherna Sture Ivarsson (t v) var tilbcälligt hemma i Össjö och lät sig väl smaka av den potatis och si/i som Ove Pantzar, Vida Vätern, (i plommonstop) levererat. Tredje man är Per Nilsson, en av dem i OlK:.s ”guldklubb” som jobbat med förberedelserna för festen. 1988 Traditionsenligt sedan fem år tillbaka firades nationaldagen i Ödeshög med en sillunch på torget. Sedan två år är det ÖiK som arrangerar lunchen med en kärntrupp från guidklubben, äldre, som arbetar med arrangemanget. Över 200 personer lät sig väl smaka av sill och potatis och gräslök. Ove Pantzar på Vida Vättern stod skrudad i plommonstop och serverade potatis ur grytan. Han var matleverantören. 100 kg potatis, 15 kg sill och 26 liter gräddfil gick åt. Vida Vättern har bidragit med gräslöken. Musikskolans Storband underhöll med musik. 1989 Flaggans dag firas traditionsenligt på Ödeshögs Hembygdsgård. Musikskolans blåsorkester spelade och Alvastragiliets vuxenlag och barnlag dansade. En hemvärnstrupp svarade för paraden för fanan. Diakon Jerker Sandegård höll talet och en pastoratskör sjöng. Samling skedde på torget varifrån man marscherade till Hembygdsgården. Hembygdsföreningen ordnade kaffeservering efter festens slut. 1990 Svenska Flaggans Dag firades på Ödeshögs torg varvid Magnus Engbergs fontänskulptur invigdes. Högtidstalet hölls av Arne Blomberg, VD för Utvecklingsfonden i Östergötland. Fontänen invigdes av kulturnämndens ordförande Lars Eksell. Hemvärnet svarade för parad för fanan Alvastragillet och folkdansare från Boxholm dansade och en hel rad organisationer med fanor medverkade. För siliunchen svarade Öles guldklubb. Det blev rekorddeltagande, så potatisen tröt men sillen räckte till. Mer potatis beställdes och de nära 400 gästerna vid långborden på torget kunde till slut njuta av iäckerheterna, musiken och det underbara vädret. 320 platser var föranmälda främst från anställda på industrierna i Ödeshög. Roland ihrfeldt var huvudansvarig. Vinsten beräknas till ungefär som under fjolåret 2 000 3 000 kronor, som går till klubbens ungdomsverksamhet. Fontänskulpturen kostar totalt 74 000 kronor, varav 20 000 kr för monteringen på torget. Den har inbyggd belysning i vattenstrålen. Konstnären Magnus Engberg kommer från Vadstena och har av kulturnämnden fått uppdraget att pryda den tidigare anlagda fontänen på torget. Skulpturen består av tre upprättstående stenpelare, varav den största är cirka 1,6 meter hög. Pelarna är i röd, svart och ljusgrå kalksten och kommer från Borghamn och Jämtland. Peiarna bär mellan sig upp en natursten av granit, så att det ser ut som om vattenstrålen håller den uppe i luften. Naturstenen kommer från Omberg, funnen i närheten av Ellen Keys Strand. Naturstenen symboliserar naturen, medan de delvis polerade stenpelarna symboliserar kulturen, exempelvis kyrkorna, pelarna i munkklosterruinen och Rökstenen. idén är att skulpturen skall innehålla både natur som kultur, det som Ödeshög är så rikt på. Vattnet i fontänen står för naturkraften och även Vättern härintill. 1990 Ödeshögs kommun kulturstipendium på 5 800 kronor går detta år till konstnären Wivi Anne Mansfield, känd av alla Ödeshögsbor. 1991 Svenska flaggans dag firas på Ödeshögs torg. Högtidstalet hölls av bibliotekarien Gunilla Norléen, barnboken 400 år. 1591 utkom den första barnboken på svenska. Med tablåer och visor hjälpte barn från Ödeshög till med att illustrera kända barnvisor. Siliunch på torget ordnades av guldklubben i ÖIK för ca 300 människor vid festligt dukade bord. Musikskolans Storband underhöll under Bosse Dahlstrands ledning. Nettovinsten på ca 2 000 kr går till klubbens ungdomsverksamhet. 1991 Ur Ingeborg och Folke Löfs minnesfond utdelades 50 000 kronor, 10 000 kronor till var och en, för att stödja och uppmuntra skilda kulturyttringar. Pristagare blev: Sten Edström, författare och forskare i bland annat militärhistoria, Torsten Andersson, professor i nordiska språk, välkänd ortsnamnforskare född i Ödeshög, Göran Sanfridsson, musiklärare i musikskolan, Per Arne Linder, filosofie doktor, konsthantverkare verksam i Ödeshög, Kerstin Grönvall, keramisk konstnär. Vi d kulturaftonen kåserade fil dr och författaren Ulla Lundqvist om "Bland grottbjörnar, törnfåglar och monster". 1992 Flaggans dag firas den Gjuni på Ödeshögs Hembygdsgård. Musikkâren med drillflickor marscherar från Musikskolan till hembygdsgården. Hälsningsanförande hålls av Kultur och fritidsnämnden ordförande Brittinger Berg. Hemvärnet svarar för parad för fanan. Musikskolans blåsorkester med drillflickor underhåller. Alvastragillets folkdanslag framför folkdanser. KFUMkören från Linköping framför ett sångprogram. Högtidstalet ”Folkskoian i Sverige 150 år" hålls av Roland Hagberg. Flaggor utdelas av kommunens representant. Till sist sjungs nationalsången unisont till blåsorkestern. Många föreningar deltog med sina fanor. Alvastra folkdanslag. Efter programmet anordnar Ödeshögs hembygdsförening kaffeservering. Arrangör Kultur och Fritidsnämnden och Ödeshögs Hembygdsförening 1992 Nationaldagsfirandet i Ödeshög inleddes sedvanligt med sillbord på torget för 10onde gången i följd anordnat av det 80årsfirande ÖlK: s guldklubb, veteranerna. 1993 Nationaldagen firas detta år gemensamt mellan idrottsrörelsen och kyrkans folk, då ÖlK står som arrangör, med en friiuftsgudstjänst på Vättervallen ledd av biskop Martin Lönnebo. Kommunens kulturpris överlämnas nationaldagen till träkonstnären Äke Wasén av kulturnämndens ordförande Betty Malmberg. Sillunch ordnades för elfte året på torget av ÖIK: s guldklubb, som sålde maten för 40 kr inklusive kaffe och glass. 1994 Sillunchen ordnas för 12 året, detta åri Riddarsalen, den 6juni på grund av dåligt väder. Priset var 40 kronor inklusive kaffe och glass. Alla andra är har lunchen kunnat avätas utomhus, de sista åren på torget. ÖlK: s guldklubb står som arrangörer. Kl 12.00 började sillunchen med Musikskolans storband och snabbt var lokalen fullsatt. 1994 Flaggans dag firas i Ödeshögs Hembygdsgård. 1995 Ödeshögs kommuns kulturnämnds kulturpris utdelades nationaldagen till hembygdskännaren Roland Hagberg. Hembygdsföreningen stod som värd för årets nationaldagsñrandei Hembygdsgården. För musikunderhållningen svarade musikskolans blåsorkester med drillflickor. Fiolspelaren LarsErik Redin medverkade liksom Alvastragillet. Högtidstalet hölls av Östergötlands hembygdsförbunds ordförande Björn Larsson. .s Sillunchen på torget ordnades för trettonde året i rad denna gång av Ödeshögs Hembygdsförening som med mycket kort varsel fick hoppa in när tidigare arrangör ÖlK:s guldklubb dragit sig ur, då de ansåg den ekonomiska vinsten för liten. Några damer från PRO skötte serveringen och potatisgrytorna sköttes av Iottorna, som fått låna hemvärnets kokvagn och med kort varsel ställt upp. Sponsorer var Väternpotatis, lCARiddaren, Linddaiens blommor. Sillunch svenskare kan det väl inte bli. Sill och potatis, vita dukar, nyutslagna björkkvistar och smattrande blågula flaggor. lnitiativtagaren Greger Albrektsson var nöjd över den stora tillslutningen och att allt gick i lås med endast en veckas varsel. Sillunchtraditionen är värd att slå vakt om. Äntligen en lugn stund, Roland Hagberg kopplar av från drickautdelningen. 1996 Sillunch på Ödeshögs torg anordnas av Ödeshögs Hembygdsförening den 6 juni. De sista matgästerna, medarbetarna, tar för sig av sill och potatis, gräslök, fil, knäckebröd och en dricka. Kaffet får vänta. Musiker och lottor önskas smaklig måltid av Roland Hagberg. 1997 Nationaldagen anordnades på Ödeshögs torg tillsammans med sillunchen, organiserad av Ödeshögs Hembygdsförening. Musiker från musikskolan spelade och bjöds på lunchen. Tre omständigheter gjorde sillunchen lyckad. Det var femtonårsjubileum, heia 425 personer köpte lunchbiljetter, rekord och det var första gången vi hade landshövdingbesök. Björn Eriksson var här med sin hustru Helena. Lanshövdingen höll ett Verkligt intressant tal där han bl.a. underströk att de små kommunerna inte glöms bort i olika sammanhang. Det är tredje året sillunchen ordnades av hembygdsföreningen. 1998 Svenska Flaggans dag Sveriges nationaldag firas på Ödeshögs Hembygdsgård. Samling sker vid Musikskolan varifrån man avtågar med fanborgen och musiken i täten till Hembygdsgården. Musikskolans blåsorkester muciserar. Hemvärnet svarar för parad för fanan. Alvastragillet dansar och spelmän spelar. Ödeshögs kommun utdelar sitt kulturstipendium samt flaggor. Hembygdsföreningen ordnar kaffe efter programmets slut. Ödeshögs hembygdsförening ansvarar för sillunchen på Ödeshögs torg mellan 12.00 14.00 på torget. Lunchen kostar 50 kronor och en resa utlottas på biljetterna. 1998 Kommunens kulturstipendium tilldelas Björn Hanell, alias Clownen Vicke, som mottar priset nationaldagen. Han är 50 år gammal och bosatt i Soldalen på Ombergs sydsluttning. Som clown har han uppträtt över 5 000 gånger. Han var en av eldsjälarna i Vikingteatern mm mm. 1999 Den 4 juni anordnade Ödeshögs Hembygdsförening siliunch på Ödeshögs torg. Lunchen samlade över 200 Ödeshögsbor mellan kl tolv och två trots att solen höll sig borta. PROkören och elever från musikskolan underhöll. Potatiskokningen skötte på sedvanligt sätt Iottakåren med hemvärnets kokvagn. Gräslök och sill skars traditionsenligt av föreningsmedlemmar redan på torsdagskvällen. cross asrâsa www “men Malm , 533,3' dessass Svenska Flaggans dag Sveriges Nationaldag firades vid Alvastra kloster kl 18.00 den 6 juni. Samling skedde kl 17.30 vid Ombergs turisthotell för avmarsch till klosterruinen. Högtidstalare var diakon Jerker Sandegård. Vidare medverkade Musikskolans blåsorkester med drillflickor, Alvastragillet dansade folkdanser, Tambur Corps m fl. Arrangör var Kultur och fritidsnämnden. 2000 Nationaldagen firades i Ödeshög på Hembygdsgården i regi av Kultur och fritidsnämnden. Deltagande organisationer med sina fanor samlades på Ödeshögs torg och marscherade med Alvastra drum corps till hembygdsparken. H H . U ” 1 V_ \ V Här spelade Ödeshög musikskolas orkester med drillflickor. Parad för fanan sköttes av Hemvärnets fanbärare. Nämndens ordförande Gunni Karlsson hälsade välkommen till en ganska talrik publik i det blåsiga och råkaila vädret. Alvastra folkdanslag dansade och ett spelmanslag frân Sommenbygden underhöll med låtar. Högtidstalet hölls av kommunpolitikern Betty Malmberg. Dragspelsklubben firade sitt 20årsjubileum med en konsert från scenen. Det nyinstiftade ledarstipendiet på 7 300 kr till Sture Orrenius minne tilldelades ungdomsledaren i Baptistkyrkan sedan många år Bernt Wahlström, nu 73 år. Kulturstipendiet gick detta år till konstnären Sören Brynoldsson. Efter flaggutdelning avslutades festligheten med nationalsången. För kaffeserveringen svarade en flickgrupp från fritidsgården. En ståtlig fanborg '. .i Vi Snacka om trängsel. Rut Arvidsson och Roland Hagberg i Heda hembygdsgård firades också nationaldagen. På Ödeshögs torg firades nationaldagen genom en sillunch mellan kl 12.00 14.00, där hågade kunde avnjuta sill och potatis för 50 kr, allt ordnat av Ödeshögs Hembygdsförenings medlemmar med hjälp vid kokvagnen betjänad av Ödeshögslottor. Över 450 personer njöt av lunchen i det vackra vädret. Flera företag sponsrade arrangemanget. l Heda hembygdsgård firades också nationaldagen 2001 Nationaldagsfirande inleddes för 19 gången i Ödeshög med sillunch på Ödeshögs torg till vilket mycket folk infann sig mellan klockan 12.00 14.00. Greger Albrektsson var ansvarig. Lottornas kokvagn användes för potatiskokningen. Lennart Kullander underhöll med sitt elpiano och folk verkade mycket nöjda. Nästan 400 gäster utspisades till ett pris av 50 kronor per person. Bild ur Ödeshögs Hembygdsförenings bildarkiv, gåva från Hubert Mayerhofer Del av fanborgen vid Alvastra kloster med Omberg i bakgrunden. Jan Johansson och Sture Pharmansson fanbärare för Hembygdsföreningen och Ulla Pharmansson och Arne Syren för Röda korset. På kvällen kl 18.00 firades kommunens officiella nationaldag med festligheter vid Alvastra kloster anordnat av Kultur och Fritidsnämnden. Huvudtalare var konstnär Gebbe Björkman. Ödeshögs kommuns kulturpris tilldelades docent Kalle Bäck, Trehörna . Kommunens Iedarstipendium tilldelades Weine Ax, som verkat i 17 år i ÖIK. Paraden för fanan skedde med hjälp av hemvärnets fanbärare. Ett tiotal organisationer ställde upp med fanor. Alvastragillet dansade och Ödeshögs musikorkester underhöll. 2002 Nationaldagsfirande skedde med sillunch på Ödeshögs torg i regi av Ödeshögs Hembygdsförening. Ca 500 gäster hade bänkat sig vid borden dukade på torget och betalat 50 kronor. För musikunderhållningen, talet och sången svarade Lennart Kullander. Föreningens ordförande Ingrid Staaf hälsade välkommen. Lottorna hjälpte till med potatiskokningen i fältkök. Greger Albrektsson ledde med van hand alla medverkande till en lyckad fest. Ett leve för fosterlandet utbringades och nationalsången sjöngs. Folk verkade nöjda. Sedan återstod att städa torget rent och återställa alla bänkar och bord innan kvällens firande på Hembygdsgården. Det officiella nationaldagsfirandet skedde med början kl 18.00 på Ödeshögs Hembygdsgård i Kulturnämndens regi. Musik av musikskolans orkester med drillflickor inledde. Talet hölls av fotbollsproffset Klas lngesson. Efter spelmansmusik av Lars Erik Redin och folkdansuppvisning av Allvastragillet skedde utdelning av flaggor samt ett ungdomsstipendium. Hembygdsföreningen serverade kaffe för hugade spekulanter. För många av föreningens medlemmar blev detta en heldag med mycket arbete på två ställen. 2003 Vid Svenska flaggansdagsfestligheterna, Nationaldagsñrandet, på Hembygdsgården i Ödeshög överlämnades årets leda rstipendlum till Gunnar Häggström, som i 50 år utan avbrott verkat som ungdomsledare i det tysta inom Baptistkyrkans ungdomsarbete. Gunnar Häggström har under mångårigt ungdomsledarskap varit en mycket god förebild för ungdomar. Årets kulturstipendium tilldelades konstnären ©lle Schmidt, som bl a engagerat sig i kommunens projekt Kultur i vården, Boets byalag och Ombergsbygdens kulturarbetarförening. Olle Schmidt tilldelas priset för sitt konstnärskap och starka kulturengagemangi Ödeshögs kommun. Pristagama får 10 000 kronor. Ett flertal föreningar medverkade med sina fanor. Förutom dans, musik samt utdelning av flaggor och fanor högtidstalade adjunkt Margareta Karlsson. För hugade gäster serverade Hembygdsföreningens medlemmar kaffe. Kl 12.00 deltog över 500 personer på Hembygdsföreningens sillunch på torget i Ödeshög. Bild Björn Stridbeck Mycket folk hade sökt sig till torget för att äta sill och potatis. Greger Albrektsson står som basfär sista gången. Han har funnit att det är svårt att få tag i folk som vill engagera sig en sådan här dag. Lottorna hjälper till med potatiskokningen annars är det äldre föreningsmedlemmar, som svarar för dukning och servering av sill, potatis, gräslök, fil samt hårt bröd och dricka, kaffe med kaka. Trubaduren Robert Lindström medverkade med sång och musik. Högtidstalare var kanaldirektör ClaesGöran Österlund. Allt till ett pris av 60: kronor. För första gången sedan 1989 delades Johannapriset ut på initiativ av Stiftelsen Ingeborg och Folke Löfs minnesfond. styrelsen arbetar tillsammans med Ödeshögs kommun och SöndagsKuriren. Priset, som består av smycke och blommor, tilldelades Sigbritt Persson från Svämb, som fick motta priset ur landshövding Björn Erikssons hand. Hon har bevarat och levandegiort sin makes efterlämnade ateljé med tillhörande konstverk och hans stora samling av föremål från äldre tiders hantverk och annan verksamhet. Hon har därigenom gjort en betydelsefull kulturell gärning. . Bild Björn Stridbeck. Landshövding Björn Eriksson, Susanne Orrenius Sigbritt Persson. Det blev en lång arbetsdag för många av föreningens medlemmar. 2004 Ben traditionella sillunchen på Ödeshögs torg anordnades i år fredagen den 4 juni av Ödeshögs Hembygdsförening i samarbete med Ödeshögs lottakår samt SPF föreningen. 417 biljetter såldes till ett pris av 60 kronor och torget var fullt av sillgäster kl 12.30, då de hälsades välkomna av Hembygdsföreningens ordförande ingrid Staaf. Lottorna svarade för potatiskokning från fältkök uppställt p torget. Blomsterhandlarna stod för bordsdekorationerna. SPF» kören underhöll med körsång och Lennart Kullander spelade "somrig" musik på elorgel. Naturligtvis sjöngs nationalsången och hurracles för Sverige. Efter lunchen bjöds på kaffe och glass. Greger Albrektsson hade avsagt sig att ensam arrangera lunchen, men allt flöt lugnt och stilla i den nya regin med en planeringsgrupp bestående av Ingrid Staaf, Hubert Mayerhofer, Roland Hagberg och Lennart Kroon. I samband med lunchen utdelar Stiftelsen lngeborg och Folke Löfs minnesfond i samarbete med Ödeshögs kommun, biblioteket och Söndags Kuriren utmärkelsen Årets Johanna. Utmärkelsen tilldelas Märta Tollander för hennes engagerade arbete i Heda socken och Heda Hembygdsförening. Hon lägger ner ett omfattande ideellt arbete i olika kyrkliga sammanhang. Johannasmycket utdelades av Susanne Orrenius, ordförande i kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott. Arrangörer: Ödeshögs Hembygdsförening, Lottakåren, SPF. 2004 Årets officiella nationaldagsfirande hölls vid Alvastra klosterruin arrangerad av kulturnämnden och leddes av Susanne Orrenius och Gunilla Christensen. Flaggan var hissad på flaggstången vid Birgittakullen. Under musik av Ödeshögs musikskolas orkester intågade medverkande organisationer och ställde upp sin fanborg. Hemvärnet och lottorna med endast några personer, Ödeshögs hembygdsförening, MHF avdelningen, Alvastragillet och SPF pensionärerna, det var allt. Drygt hundra personer hade bänkat sig i den vackra kvällen. Alvastragillet dansade och talet hölls av landshövdingens hustru Helena Eriksson. Hon anspelade på ett skickligt sätt till bygdens historia. Bild från ÖstgötaCorrespondenten Nils Orrenius och Helena Eriksson Ledarstipendiet, som utdelas av kulturnämnden, tillföll idrottsiedaren Bjarne Waldau. Prissumman utgör 7 400 kr. Ödeshögs kulturstipendium tilldelades Ödeshögs Dragspelsklubb för dess engagerade verksamhet att sprida glädje hos Ödeshögsborna. Bild från ÖstgötaCorrespondenten Vidflagg och fanutdelningen visade det sig att ÖlK icke skickat några representanter att motta den erhållna fanan. Tillställningen avslutades med att organisationernas representanter uttågade. Nationaldagsfirandet. 2005 Sillunch anordnas traditionsenligt av Ödeshögs Hembygdsförening fredagen den 3 juni.k| 12.00 4400 År 2005 år första året som den 6 juni firas såsom en helgdag. På grund av regnskurar förläggs lunchen till Riddarsalen. Det blev trångt i salen. Planeringsansvariga var lngird Staaf, Hubert Msyerhofer och Roland Hagberg. Pensionärsföreningen SPF är medarrangör. Tyvärr deltog ej så många människor som tidigare varit fallet i lunchen. SPFkören Lysingers underhöll och Lennart Kullander bjöd på musikunderhållning. Lunchpriset var 60 kronor. i samband med lunchen utdelades i Riddarsalen utav Susanne Orrenius smycket årets Johanna til! Raili Mahanen, som belönas för sina mångåriga ideella insatser för Ödeshögs äldre. Hon arbetade många år på äldreboendet Solgården men har också under sin fritid arbetat mycket för de äldres bästa genom att besöka dem och hjälpa dem med olika sysslor. Hon har varit en veklig medmänniska. Hur får du tid? Tid får man varje morgon ny, det handlar om vad man använder den till, svarade Raili. Raili är född i Karelen i Finland men kom till Ödeshög 1964. Även hennes make är från Karelen. Hon bar sin vackra finländska folkdräkt, sur savo, som den kallas. Förtjänsttecknet instiftades år 1984 av Hantverkshuset Johanna. När föreningen awecklades dröjde det några år innan verksamheten återupptogs av Stiftelsen Ingeborg och Folke Löfs Minnesfond. Det officiella nationaldagsfirande skedde den 6 juni kl 15.00 i Ödeshögs Hembygdsgård. I samband med nationaldagsfirandet utdelades kommunens kulturpris till Mona Söderbäck, som tilldelades 10 000 kr, diplom och blommor, Mona har under de senaste 15 åren visat bilder och berättat om gamla tider i de flesta föreningar och kyrkor och församlingshem i kommunen. Kommunens ledarstipendium gick till Monica Ljung, Stefan Ljung och Karin Samuelsson i Friluftsfrämjandets Ödeshögsavdelning för deras insatser i barnverksamheten, Kristdemokraterna i Ödeshög storsatsade på en manifestation för familjen under nationaldagens förmiddag. Trots regent samlades en hel del människor på torget för att lyssna till fin barnsäng och tal av Maria Larsson, populär rikspolitiker. Maria Nyberg, Mathilda Henrysson och AnnaSara Karlsson spelade på piano och flöjt. Maria Larsson talade om familjens betydelse i samhället. Trygga familjer bygger grunden för ett tryggt samhälle. Besökarna bjöds på"kaffe och kakor, ballonger och glass till barnen. Alla hade möjlighet att köpa lotter. Barnen kunder leka på en stor studsmatta och Jennifer Sköld och Josefine Ramevik från Alvastraryttarna fanns på plats med hästar för de ridsugna. Dansgurppen Jam 7 underhöll på ett professionellt sätt och fick hela publiken att stampa takten till den medryckande musiken. Vitsippspriset utdelades till Arne Arvidsson. l Sverige har debatten mest handlat om arbetstid och hur mycket man vinner eller förlorar på att ha 6 juni som helgdag i stället för annandag pingst. Med förkrossande majoritet beslutade Sveriges riksdag att 6 juni skall vara helgdag. Annandag pingst förlorade samtidigt sin helgdagsstatus. Svenska flaggans dag införd 1916 utropades 1983 som nationaldag att firas på Gustavsdagen den 6 juni och nu 2005 blev den helgdag, som är fallet i de flesta andra EUländer. Gustavsdagen valdes dels eftersom Gustav Vasa valdes till kung vid riksmötet i Strängnäs 1523, dels till minnet av undertecknandet av regeringsformen 1809. Undertecknandet av 1974 års regeringsform skedde också den 6 juni. zooaNationaldagen firades av Ödeshögs kulturnämnd och Ödeshögs Hembygdsförening tilisammans gemensamt med en sillunch på Ödeshögs torg. Med musikskolans blåsorkester i täten tågade ideela föreningarnas fanborg in på torget och fanorna surrades längs torgets ena långsida. Ordföranden i Hembygdsföreningen ingrid Staaf hälsade alla välkomna och särskilt vände hon sig till landshövdingen. Festvärdinna var kulturnämndens representant Susanne Orrenius. Musiker från kommunala musikskolan spelade. Dans utfördes av Alvastrabygdens folkdanslag och en dansgrupp från musikskolan. Högtidstalet hölls med sedvanlig bravur av landshövding Björn Eriksson. Potatisen och kaffet kokas på Hembygdsgården av Föreningsmedlemmar och sill och gräslök skärs kvällen innan i hemmen eller på Hembygdsgården av medlemmar. Allt forslas sedan till torget. Genom telefon meddelas åtgången för eventuell påfyllning. Kulturnämnden utdelade årets kulturpris med blommor samt en summa pengar på 10 000 kronor till paret Kurt och Katarina Ljungholm, Hästholmen, för engagerat och mångfacetterat arete. Kulturnämnden utdelade årets Iedarstipendiuma till Lilian Apelklint för henne mångåriga engagemang som barn och ungdomsledare. Priset som årets Johanna utdelades av landshövding Björn Eriksson till Solveig Redin för hennes stora aktiva insatser för såväl barn som äldre inom bl a Röda Korset och i den kyrkliga verksamheten. Hon är även en stor natur och miljövän och har ett stort engagemang inom Svenska Naturskyddsföreningen. Hon har visat hur mycket man kan åstadkomma i det tysta om man tar i lite extra. Johannasmycket bekostas numera av lngeborg och Folke Löfs minnesfond. Festen avslutades med nationalsången. Ungefär 400 människor hade samlats till festen och betalat 60 kronor och borden fyllde hela torget. Tre planeringsgrupper orgniserade festligheterna med olika ansvarsområde: 1 Gunilla Christensen, Susanne Orrenius och Ingrid Staaf. 2 Majken Johansson lrene Jonsson och ingrid Staaf 3 ingrid Staaf, Hubert Mayrhofer och Roland Hagberg. Alla funktionärer erhåller enligt traditionen gratis lunch. Sillen och gräslöken klipps dagen före under trivsamma former och sillen förvaras i lCA:s kylrum under natten. Potatisen kokas i Hembygdgården under Mjken Johanssons ansvar. Den transporteras sedan vid lämpliga tider ner till torget i bil. Några damer svarade för att serveringdiskarna hölls fräscha och ett par pensionärer svarade för läskedrycksutdelningen vid serveingsborden. Fyra köer kunde man servera. 2007 Nationaldagen i Ödeshög firades på Ödeshögs Torg av Ödeshögs Kultur. och Fritidsnämnd i samarbete med Ödeshögs Hembygdsförening, som anordnade sillunch. 405 personer deltog i lunchen a 60 kronor och många hade kommit till torget för att enbart lyssna och se. lntäkterna för Hembygdsföreningen var 24 555 kronor. Bänkar och bord togs från Kornettgârden till en kostnad av 2 100 kr och fakturan från lCA gick på 6 500 kr. Nettokostnaden beräknas till 15 415 kr. All potatis kokas i Slöjdvillans kök och transporteras vid lämplig tid i kantiner till torget 0h utspisningsdiskarna. Potatisen kommer från Flensteds i Hästholmen. Blommor till borden skänks av blomsterhandlarna. Vädret var strålande och det kom mycket folk, förutom de ätande ca 200 st. 60 bord fyllde torget i åtta långbord. Hembygdsföreningens ordförande ingrid Staaf hälsar välkommen och festvärdinna är kulturnämndens representant Susanne Orrenius. Flaggparaden anländer företrädd av musikskolans sommarorkester. Ledare Bo Dahlstrand. Högtidstalare var riksdagsledamoten Betty Malmberg. Två pojkar från Ungdomens hus hade fått förtroendet att hissa flaggan, Daniel Wettergren och Joel Karlsson. Utmärkelsen Årets Johanna tilldelades Ingrid Staaf som är engagerad i ett stort antal föreningar bl a ligger Majblommekommittén henne varmt om hjärtat. Kulturstipendiet tilldelades Ulrika Krynitz, Sjögetorp för att hon flödar av kreativitet och uppfinningsrikedom, hämtar sin inspiration från naturen och skapar miljöer att må bra i. Ledarstipendiet tilldelades gymnastiklärare Thomas Carlsson för sitt stora engagemang för idrott och hälsa, i såväl föreningsliv som inom skolans område, en god förebild för våra ungdomar i kommunen. | sedvanlig ordning utdelades flaggor till folk som ansökt om detta. Musikskolan spelade och en dansgrupp ungdomar dansade liksom enligt traditionen Alvastra Folkdanslag. En hel del organisationer deltog i den inledande fanparaden. Planeringsgrupper: 1.Gunilla Christensen, Susanne Orrenius och ingrid Staaf 2. Majken Johansson, Irene Jonsson och Ingrid Staaf 3. ingrid Saat, Hubert Mayrhofer och Roland Hagberg 2008 Nationaldagen firades på Odeshögs torg den 6 juni 11.30 _1400. Talare var landshövding Björn Eriksson. Musikskolan spelade och det var många organisationer som ställde upp i fanparad från musikskolan till torget, där fanorna surrades under tillställningen. Alvastra folkdanslag uppträdde och ungdomar dansade. Vädret var perfekt för uteätande. Under tillställningen serverade hembygdsföreningen silluneh för 69 Kr. 370 biljetter såldes och ordföranden delade ut fribiljetter till olika sponsorer bl a. Totalt besöktes festen av ca 450 personer. Folk gillar tydligen sill, gräddfil och ortens bästa potatis packeterad i Ödeshög med knäckebröd och dricka, kaffe med en kaka till. 34 personer från Hembygdsföreningen arbetade under dagen med att få allt att fungera med bord och bänkar och att koka potatis och kaffe på hembygdsgården samt med servering. Biljettförsäljningen gav 22 200 kr, glassförsåljnigen 450 kr och resterande sill 129 kr 2 22 779 kr. Lån av bord från Kornettgården kostade 2 100 kr och Hemglassen kostade 775 kr. Skattegårdens handelshus 1 270 kr och ICA 6 000 kr. Tryckningen av biljetterna gick på 900 kr. Ca 11 800 kr synes nettot bli. Dagen gynnades av strålande sol. Hembygdsföreningens ordförande hälsade välkommen till festen. Ordföranden i Kommunens Kultur och Fritidsutskott NilsInge Albinsson var vård och presenterade de olika programpunkterna. Utmärkelse årets Johanna 2008 tilldelades Irma Karlsson. Hon är mångårig ordförande i Alvastra krönikespel och även i övrigt har hon uträttat ett stort kulturarbete inom Ödeshögs kommun. Ledarstipendiet går till Bengt Franzén, som entusiasmerar barn och ungdom, Kulturstipendiet tilldelas Bettina Johansson för hennes konstnärliga arbete att illustrera olika barnböcker. Flaggor utdelades till sökande. Ett leve för fosterlandet utbringades och nationalsången sj öngs. Allt fungerade bra och alla verkade trivas. Arbetsfördelning: Nationaldagen Gunilla Christensen, Susanne Orrenius, Ingrid Staaf Sillunchen Majken Johansson, Ingrid Staaf, Eivor Wagell Tillstånd i olika myndigheter Roland Hagberg 2009 Nationaldagen firades på Odeshögs torg den 6 juni 11.30 14.00. Talare var landshövding Björn Eriksson. Musikskolan spelade och det var många organisationer som ställde upp i fanparad från musikskolan till torget, där fanorna surrades under tillställningen. Alvastra folkdanslag uppträdde och ungdomar dansade. Vädret var perfekt för uteätande. Under tillställningen serverade bembygdsföreningen sillunch för 60 Kr. 370 biljetter såldes och ordföranden delade ut fribilj etter till olika sponsorer bl a. Totalt besöktes festen av ca 450 personer. Folk gillar tydligen sill, gräddfil och ortens basta potatis packeterad i Ödeshög med knäckebröd och dricka, kaffe med en kaka till. 34 personer från Hembygdsföreningen arbetade under dagen med att få allt att fungera med bord och bänkar och att koka potatis och kaffe på hembygdsgården samt med servering. Biljettförsäljningen gav 22 200 kr, glassförsäljningen 450 kr och resterande sill 129 kr = 22 779 kr. Lån av bord från Kornettgården kostade 2 100 kr och Hemglassen kostade 775 kr. Skattegårdens handelshus 1 270 kr och ICA 6 000 kr. Tryckningen av biljetterna gick på 900 kr. Ca 11 800 kr synes netto bli. Dagen gynnades av strålande sol. Hembygdsföreningens ordförande hälsade välkommen till festen. Ordföranden i Kommunens Kultur och F ritidsutskott NilsInge Albinsson var värd och presenterade de olika programpunkterna. Utmärkelse årets Johanna 2008 tilldelades Irma Karlsson. Hon är mångårig ordförande i Alvastra krönikespel och även i övrigt har hon uträttat ett stort kulturarbete inom Ödeshögs kommun. Ledarstipendiet går till Bengt Franzén, som entusiasmerar barn och ungdom, Kulturstipendiet tilldelas Bettina Johansson för hennes konstnärliga arbete att illustrera olika barnböcker. Flaggor utdelades till sökande. Ett leve för fosterlandet utbringades och nationalsången sjöngs. Allt fungerade bra och alla verkade trivas. Arbetsfördelning: Nationaldagen Gunilla Christensen, Susanne Orrenius, Ingrid Staaf Sillunchen Majken Johansson, Ingrid Staaf, Eivor Wagell Tillstånd i olika myndigheter Roland Hagberg 2010 Vid firandet av nationaldagen på Ödeshögs torg söndagen den 6 juni samlades över 400 gäster till Hembygdsföreningens sillunch samt ytterligare något hundratal åskådare. Sillunchen kostade 60 kronor. Kl 12.00 anlände fanborgen med ett antal föreningars fanor. Musikskolan underhöll och dess dansgrupp dansade. Även Alvastragillet framträdde. Det var vackert väder. 347 sålda biljetter 20660 kr Hyra av bord 2065 kr 15 lotterier 5000 kr ICA 5020 kr Sålda överblivna lotterier 615 kr Vinster 2794 kr Diverse inköp 1252 kr Summa 26375 kr 11131 kr Netto 15 244 kronor. Ödeshögs kulturstipendium utdelades till Kristoffer Karlsson för hans arbete med biografverksamheten i Ödeshög där han ombesörjer att Ödeshögsborna får se filmer av god kvalitet. Roland Fransson fick Iedarstipendiet för sitt arbete som scoutledare sedan 1958 då han var 16 år. Han har arbetat inom Missionskyrkans ungdom. Han har hela sittliv bott i Ödeshög och arbetat på Sparbanken där. Årets Johanna blev Ann Gistet för hennes osjälviska, brinnande och entusiastiska arbete med ungdomarna på Lysingskolan, där hon är navet i verksamheten helt ideellt. Ann har även väckt lusten att läsa hos många ungdomar, vilket påverkar deras läsförståelse, utvecklar deras fantasi och lär dem bli tänkande självständiga individer. Hon är nu pensionär men fortsätter sitt arbete helt ideellt. 2011 Nationaldagen firades på Ödeshögs torg den 6 juni med landshövding Eriksson som talare i strålande sommarväder. Ödeshögs Kulturnämnd och Ödeshögs Hembygdsförening stod som arrangörer. Hembygdsföreningen svarade för sillunch på torget. Hela torget var fyllt av dukade bord och bänkar. Potatisen och kaffet kokades på hembygdsgården och fördes med bilar i omgångar till torget. 361 biljetter såldes och alla platser på torget blev upptagna. Med alla medarbetare serverades över 500 portioner. Många kom för att endast se och lyssna på de olika underhåilningspunkterna. Kulturnämndens ordförande Roger Silver och Hembygdsföreningens ordförande ingrid Staaf svarade för hälsningsceremonier och presentation av programmet. Musikskolan och Alvastragillet svarade för underhållningen. Ganska många organisationer deltog i inmarschen. johannastipediet tilldelades av Stifteisen Ingeborg och Folke Löfs stipendiefond AinaKari ”Dockor” Johansson. Hon driver Röks lanthandel sedan många år Hennes motto är att ställa upp för kunderna med god service, bra sortiment, bra öppettider och tillmötesgående. ”Hon fyller en stor service och social funktion i bygden vilket är viktigt för att kunna ha en levande landsbygd ” enligt prismotiveringen. ”AinaKari visar en entreprenörsanda i stil med Handelsman Johanna”. Ledarstipendiet tilldelades av Ödeshögs kultur och fritidsnämnd Kulturstipendiet tilldelades av Ödeshögs kulturnämnd Elvy och Eric Rydberg, Trehörna, för deras insatser och forskning i Trehörnabygden samt till revygänget Grävlingarna, som under många år roat Ödeshögsborna. Redovisning; intäkter: Sålda sillunchbiljetter 26 660 Diverse intäkt 20 Lotterier 15 st 4 972 Summa bruttointäkter 26 652 Utgifter: Kornettgården lån av bord 2 400 Lidl m fl 1 892 lCA 5 562 Summa kostnader 9 854 Nettot 16 018 2012 Nationaldagen i Ödeshög firades på Ödeshögs torgi samband med den traditionella sillunchen. Ödeshögs torg var dränkt i sol och sill och ändock både regnade och haglade det på scenen av priser och utmärkelser till ÖIK, som firade sitt 100årsminne. Dagen till ära hade ansvariga för sillunchen, Ödeshögs Hembygdsförening, köpt ett större antal nya bord. Tio långbord på torget var fyllda av folk, som köat för sill, potatis, gräslök och fil, knäckebrödssmörgâs/ar, måltidsdryck samt kaffe och kaka. Priset var satt till 60 kr. Över 30 medlemmar i föreningen svarade för dukning, servering och efterföljande städning. Medhjälparna samt medverkande i firandet bjöds på lunchen. Två arbetsgrupper svarade för arrangemanget: Nationaldagsfirandet: Gunilla Christenssen, kulturnämnden, och Ingrid Staaf, Hembygdsföreningen. Sillunchen: Majken Johansson, lngrid Staaf och Irene Jonsson. För erforderliga tillstånd från myndigheter svarade Majken Johansson. inbjudna representanter från jubilerande ÖlK fanns placerade längst fram på torget. Många hade kommit till torget bara för att vara med om firandet utan att intaga måltid. Förköp av biljetter har kunnat ske på ICA. Kl 11.00 var allt klart för att ta emot gästerna, med på Hembygdsgården kokad potatis fylldes serveringsbordens kärl, sill, gräslök och knäckebröd framdukades, servetter och serveringsmuggar börjar fladdra omkring och läskedrycksutlämnarna satt beredda framför de två köerna , som bara växte och växte. När sillälskarna passerar bågnar papptallriken. En ,,och annan frågar efter nubben. Många invandrare passade på att våga smaka på den råa fisken. Kl 11.30 Serveringen har börjat Kl 11.45 Musikskolan leder fanborgen, som intâgar på torget, ovanligt långt detta år då många i klubbdräkter klädda ungdomar deltager. Kl 11.55 ÖiKmedlemmar hissar flaggan till musik från blåsorkestern. Kl 12.00 Högtidstalare är Kristina Thurée, ordförande i Östergötlands idrottsförbund. Johanna priset för år 2012 utdelas till Birgitta Hertzman för engagemang i bland annat i Svenska kyrka, SPF, väntjänsten och hembygdsföreningen. Stiftelsen lngeborg och Folke Löfs minnesfond föreslår kandidater på förslag från allmänheten. I priset ingår ett halssmycke föreställande 1800talets handelsman Johanna Peterson. Kommunens ledarstipendium tilldelas två ÖlKledare Joachim Karlsson och Kenneth Zättervall. Kommunens kulturstipendium tilldelas Alvastra folkdanslag, som verkat och glatt Ödeshögsborna i 40 år. Kl 13.15 Alvastragillet dansar. Musikskolans orkester underhåller. Kl 13.30 ÖlK:s jubiieum med uppvaktning och utdelning av utmärkelser mm. Ödeshögs Skidklubb uppvaktade med en rönn, som skall planteras på Vättervallen. Hästholmens lF, Boets lF och Ödeshögs kommun liksom Östergötlands fotbollsförbund och Östergötlands Idrottsförbund gratulerade också. Sven Lennart Svensson fick ur Kristina Thurees hand mottaga ÖlF:S förtjänsttecken i guld. Priser och utmärkelser tilldelas en mängd ÖlKmedlemar. Nationalsången avslutar högtiden.