Sjöstorp Musko - torp nr 136

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

SJÖSTORP Torp nr 136 Fastighetsbet. Torp Musko Torpet finns utmärkt på karta frän ägomät ning upprättad 1788, [Tantmäteristyrelsen Kartan ingår i akt 05ODJ36, bland Histo riska kartor hos Lantmäteriet. 1432 6459 GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) SWEREF 99 TM SWEREF 99 1500 . i_ ' 9» mi; 20080922 Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta SE 80 HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. , "i Björlgrfaéär nnelsgnd X = 6458492 Y = 1432574 N = 6456016 E = 479868 N = 6458599 E = 129860 : A. maj' p,gg;r/j/rxätrv/4øavpfhz 'Ä 5/6; _\ t .Ir/,44,721 .mr/?r .'.zá'yøø ?álámøyzøy I; \ Agrék'éÃjâ” »flu 1.155_ F áánøøø går/;Q 439gzzáñêøølkr/”Qá ;K (9 /WlhááÖK/*W/Wêün 960222 #zW/áái , '4' › å . t .9 1 I ' 0 A L fm: må' rrøø/a'w/IÃ/fá/págux37,04%:2 Ar 1803 25 Johannes Persson, stattorpare 17890826 18340115 l__leda Ulrika Olofsdotter 17810218 18580529 9 Anna Stina 18030706 Maja Lisa 18080830 18570923 9 Catharina Charlotta 18110619 9 Johanna 18141103 9 Carl Gustaf 18190304 9 Lena Greta 18230730 18271112 0